ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
110176 สำนักสำรวจและออกแบบ โครงการสำรวจและออกแบบโครงข่ายสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ภาคตะวันออก สายทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา (ด้านใต้) ส่วนที่ 2 03/05/2562 25,982,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110177 สำนักสำรวจและออกแบบ โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วง จุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 - จุดตัดทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ส่วนที่ 1 03/05/2562 38,971,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110178 สำนักสำรวจและออกแบบ โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วง จุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 - จุดตัดทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ส่วนที่ 2 03/05/2562 20,971,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110179 สำนักสำรวจและออกแบบ โครงการสำรวจและออกแบบโครงข่ายสนับสนุนการท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งทะเลภาคใต้ด้านตะวันตกบนทางหลวงหมายเลข 4 สาย กะเปอร์ - อ.สุขสำราญ 20/03/2562 31,964,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110180 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ 07/01/2562 83,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110181 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซ้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 07/01/2562 91,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110182 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู พัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่งให้ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมก่อสร้างถนน 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ศรีบุญเรือง - วังหมื่น ระหว่าง กม.80+730 - กม.83+400 06/02/2562 29,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110183 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าสู่สากล กิจกรรมงานบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน หนองบัวลำภู - นาคำไฮ ระหว่าง กม.45+098 - กม.51+295 RT. 06/02/2562 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110184 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(พร้อมสกรีนชื่อหน่วยงาน) จำนวน 1 รายการ 07/01/2562 13,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110185 แขวงทางหลวงยโสธร กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 ของแขวงทางหลวงยโสธร รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ยโสธร - บ้านย่อ ตอน 2 ระหว่าง กม.175+600 - กม.175+852 18/03/2562 14,297,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110186 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อพลิง(น้ำมันดีเซล จำนวน 10,000ลิตร) จำนวน 1 รายการ 07/01/2562 245,886.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110187 แขวงทางหลวงปทุมธานี จ้างซ่อมเปลี่ยนกระจกบังลมหน้า จำนวน 1 บาน 07/01/2562 12,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110188 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2562 8,030.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110189 ศูนย์สร้างทางสงขลา จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2562 22,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110190 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2562 8,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 110,176 ถึง 110,190 จาก 115,218 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358