ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างซ่อมแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 2 รายการ 24/06/2562 3,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ้างเหมาทำการตัดหญ้า บริเวณร่องกลางทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โนนปอแดง- ปากดง ระหว่างกม.386+176 - กม.438+576 24/06/2562 96,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเตือนแนวทาง พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 0.60x0.75 ม. ติดแผ่นสะท้อนแสง Diamond Grade หลอด LED พร้อมเสาป้าย 24/06/2562 245,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 24/06/2562 212,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเตือนแนวทาง พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 0.60x0.75 ม. ติดแผ่นสะท้อนแสง Diamond Grade หลอด LED พร้อมเสาป้าย 24/06/2562 212,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลข 7440-005-00690-54 จำนวน 1 รายการ 24/06/2562 428.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 21/06/2562 20,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 21/06/2562 6,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างติดตั้งระบบพ่นฝ่อยละอองน้ำแรงดันบริเวณด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 24/06/2562 4,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ว่าจ้างติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2562 64,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศยกเลิกประกาศขายทอดตลาด 24/06/2562 4,477,919.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ประกวดราคาซื้อวัสดุพื้นทางสำหรับงานพื้นทางดินซีเมนต์ จำนวน 24,672 ลบ.ม.(หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม. 216+600 - กม. 219+900 รวมระยะทาง 3.300 กม. หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อ 21/06/2562 4,835,712.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้ออะไหล่รถเกลี่ย หมายเลข 41-6080-10-1 (งานเงินทุนฯ) 20/06/2562 32,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จ้างซ่อมระบบเบรคและช่วงล่าง 24/06/2562 6,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าทั้งคัน 24/06/2562 15,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 22,940 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358