ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 04/12/2562 10,361.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมาทำการงานตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางวัว - บางปะกง ระหว่าง กม.35+600 - กม.52+900 (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข 3606 ตอน บางวัว - บางควาย ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+568 (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข 3609 ตอน บางวัว - บางควาย ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+568 (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน บางควาย - เขาดิน ระหว่าง กม.38+600 - กม.52+000 (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน บางควาย - เขาดิน ระหว่าง กม.38+600 - กม.52+000 (เป็นช่วงๆ) รวมปริมาณงานทั้งหมด 271,209 ตร.ม. 04/12/2562 108,483.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู วัสดุหินขนาดต่างๆ 02/12/2562 57,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมาทำการงานตัดหญ้า สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงบ้านโพธิ์ 04/12/2562 160,439.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานจ้างเหมาผลิตเสาเข็ม ขนส่งเสาเข็มไปหน้างาน พร้อมตอกและตัดหัวเสาเข็ม งานแบริ่งยูนิต ที่ สะพาน กม.29+714.477 และ ที่ สะพาน กม.29+947.930 จำนวน 2 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 สาย วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/12/2562 7,314,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 กองการพัสดุ ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ , ครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 11 รายการ 04/12/2562 367,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมาทำการงานตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน พนมสารคาม - อ่างฤาไน ระหว่าง กม.62+000 - กม.139+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงานทั้งหมด 226,346 ตร.ม. 04/12/2562 90,538.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 04/12/2562 5,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง 26/11/2562 12,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 กองการพัสดุ ซื้อรถยก ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตัน จำนวน 4 คัน 04/12/2562 72,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานจ้างเหมาก่อสร้างทางช่วงที่ ๑ จำนวนรวม ๑๖ รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 สาย วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/11/2562 21,371,742.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 02/12/2562 235,164.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 04/12/2562 12,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อท่อ ค.ส.ล. จำนวนรวม ๓ รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ตอน จะนะ - นาทวี โดยวิธีคัดเลือก 29/11/2562 764,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 04/12/2562 19,130.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 42,765 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358