ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 18/04/2562 5,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 21-6606-15-4 รถอีซูซุ NU-X จำนวน 1 รายการ (รถงานเงินทุน) 19/04/2562 5,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี งานซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 5 รายการ 09/04/2562 15,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี งานซื้อวัสดุอื่นๆจำนวน 4 รายการ 09/04/2562 12,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างเหมาจัดหาชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่พนักงาน ประจำฝ่ายบำรุงรักษาทรัพยสิน 19/04/2562 312,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุนฯ) 18/04/2562 1,330.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุนฯ) 18/04/2562 4,945.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จ้างดันท่อลอด สำหรับงานขยายเขตท่อประปา ด่านฯ โป่ง 4 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 จำนวน 1 งาน 19/04/2562 102,071.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุนฯ) 18/04/2562 980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงสระบุรี วัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 22/03/2562 32,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุนฯ) 18/04/2562 1,230.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงสระบุรี วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/03/2562 4,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุนฯ) 18/04/2562 1,330.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงสระบุรี วัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 22/03/2562 3,210.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุนฯ) 18/04/2562 360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 16,338 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358