ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ 03/07/2563 9,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้างโดวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 6,996.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5123563/299 ลว.3ก.ค.2563 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(B10) จำนวน 3,986 ลิตร 03/07/2563 78,324.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 15,930.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 03/07/2563 97,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 ศูนย์สร้างทางลําปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 งาน โครงการฯ สายเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2563 7,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อกรวยยางสีส้มติดแถบสะท้อนแสงสีขาว ขนาดสูง 80 ซม. ฐานกว้าง 45 ซม. 03/07/2563 40,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 03/07/2563 10,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 03/07/2563 26,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 03/07/2563 98,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซื้อทรายหยาบ จำนวน 350 ลบ.ม. ในทางหลวงหมายเลข 1063 ตอน พิษณุโลก - บางกระทุ่ม ที่ กม.36+600 03/07/2563 121,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อยาง CRS-2 จุ 200 กก. จำนวน 20 ถัง 03/07/2563 106,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 สำนักงานทางหลวงที่ 5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 21,584.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 03/07/2563 173,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ซื้อน้ำมันดีเซล เพื่อสำรองจ่ายให้กับครื่องจักรฯ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ควบคุม 0502 ตอน วังชมภู-บ้านโตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2563 131,674.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 74,463 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358