ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงชัยนาท สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ 05/04/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ 19/04/2564 35,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ้างติดตั้งกันโคลงหลัง 19/04/2564 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงชัยนาท สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 03/03/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อสีน้ำอะคลิลิคสีเขียว (ชนิดด้าน) จุ ๓.๗๘๕ ลิตร (มอก.๒๕๑๕-๒๕๕๕) จำนวน ๒๔ กระป๋อง 19/04/2564 12,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงชัยนาท สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๔ 03/02/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงชัยนาท สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ 04/01/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 08/04/2564 8,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 ศูนย์สร้างทางลําปาง ซื้อวัสดุยางมะตอย เกรด CSS-1 บรรจุ BULK ปริมาณงาน 8.50 ตัน โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1225 ตอน ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ตอน 1 ระหว่าง 1+990 - กม.6+000 , กม.7+300 - 8+514 และ กม.8+574 - กม.9+300 18/03/2564 226,168.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อวัสดุอะไหล่ เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 19/04/2564 7,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงชัยนาท สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 01/12/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ 19/04/2564 11,425.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91) จำนวน 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2564 5,368.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 ศูนย์สร้างทางลําปาง ซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง SOIL AGGREGATE SUBBASE (ตามมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.205/2532) ปริมาณงาน 870 ลูกบาศก์เมตร (หลวม) โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1225 ตอน ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ตอน 1 25/03/2564 243,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (HOT MIX รวมค่าขนส่ง) จำนวน 58 ตัน 19/04/2564 116,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 115,442 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358