ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ที่ กม.140+050 ด้านซ้ายทาง พื้นที่หมวดทางหลวงบึงสามพัน 07/04/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 1349 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเมิง – วัดจันทร์ ตอน 2 ระหว่าง กม.24+000 – กม.26+170 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (62 ต้น) จำนวน 2 รายการ 07/04/2563 2,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงแพร่ งานตีเส้นจราจรด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 ที่ DWG.NO.RS-201 ในทางหลวงหมายเลข 1022 ตอน แพร่ - น้ำกาย ตอน 2 ระหว่าง กม.2+450 - กม.10+800 (เป็นช่วง ๆ) 03/04/2563 1,990,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนบ้านกลาง-น้ำดุก ระหว่าง กม.185+150-กม.189+125 03/04/2563 35,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 07/04/2563 23,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 สำนักงานทางหลวงที่ 1 งานยกระดับและสร้างความปลอดภัยในการเดินทางถนนเชียงใหม่-แม่ออน ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน ดอนจั่น-สันกลางใต้-ห้วยแก้ว กม.1+000-กม.4+574 (เป็นแห่ง ๆ) ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่-ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 04/04/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 5,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว 07/04/2563 26,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 สำนักงานทางหลวงที่ 1 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ชนิดประหยัดพลังงานเส้นทางขึ้นดอยสุเทพ-พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ระยะที่ ๑ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๔ ตอน ห้วยแก้ว-พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ กม.๔+๑๖๒-กม.๑๑+๐๒๓ (เป็นแห่ง ๆ) ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ปริมาณงาน ๑๙๖ ต้น 07/04/2563 15,960,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงลำพูน ซื้อน้ำมันดีเซล (ฺB-10) จำนวน 5,000 ลิตรและแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,000 ลิตร 07/04/2563 110,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2563 16,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงแพร่ งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร (ป้ายเตือนแนวทาง) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-101 ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปึ้ง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.12+221 (เป็นช่วง ๆ) 03/04/2563 1,953,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทล.331 ตอน เขาบายศรี - พันเสด็จนอก ระหว่าง กม.10+700 - กม.11+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 1,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 กองการพัสดุ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 07/04/2563 2,219,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงตราด ประกาศสัญญา ข้อตกลง 203 07/04/2563 17,827.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 61,560 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358