ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
13291 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 13/12/2561 231,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13292 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14/12/2561 24,226.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13293 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อเครื่องมือทำสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน 14/12/2561 15,790.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13294 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14/12/2561 8,084.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13295 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 13/12/2561 35,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13296 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2096 2230 2092 17/12/2561 99,990.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13297 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง จำนวน 1 งาน 13/12/2561 15,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13298 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 17/12/2561 8,363.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13299 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างซ่อมแผ่นป้ายบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คุยประดู่-คลองโพธิ์ จำนวน 1 ชุด 12/12/2561 5,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13300 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 17/12/2561 8,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13301 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายกรณีถูกรถยนต์หมายเลขทะเบียน กล-2749 นครศรีธรรมราช เฉี่ยวชนได้รับความเสียหาย ที่ทางหลวงหมายเลข 4119 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากคลอง - ปากน้ำชุมพร ที่ กม.4+984 17/12/2561 40,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13302 แขวงทางหลวงชุมพร จ้างซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายกรณีถูกรถยนต์หมายเลขทะเบียน 7กธ-7280 กรุงเทพมหานคร เฉี่ยวชนได้รับความเสียหาย ที่ทางหลวงหมายเลข 4002 ตอนควบคุม 0100 ตอน หลังสวน - ปากน้ำหลังสวน ที่ กม.1+500 ด้านซ้ายทาง 17/12/2561 39,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13303 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 17/12/2561 24,994.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13304 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาน้อย - บ้านค่าย ที่ กม.27+891 (สี่แยกปากแพรก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/12/2561 477,135.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13305 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ซื้ออะไหล่เพื่อใช้ซ่อมกับรถดูดกวาดทำความสะอาดพื้นถนน ยี่ห้อ TENNANT รุ่น SENTINEL หมายเลข 48-6020-14-6,48-6021-14-7,48-6022-14-8,48-6023-14-9,48-6024-14-0 17/12/2561 210,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 13,291 ถึง 13,305 จาก 16,338 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358