ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
13291 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้ออะไหล่รถบดสั่นสะเทือน หมายเลข 31-6220-95-7 (งานเงินทุนฯ) 21/02/2562 23,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13292 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/02/2562 780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13293 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ซื้อแก๊สอ๊อกซิเจนและแก๊สอะซิทิลีน เพื่อใช้สำรองในการปรับซ่อมเครื่องจักรเงินทุนหมุนเวียน 11/03/2562 5,885.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13294 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 21/02/2562 21,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13295 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 21/02/2562 89,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13296 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำการซ่อมเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข 34 21/02/2562 40,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13297 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 14/02/2562 11,620.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13298 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 21/02/2562 14,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13299 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 14/02/2562 49,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13300 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ซื้อวัสก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 21/02/2562 23,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13301 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนบางคู-ตีนเขา และตีนเขา-หาดราไวย์ ระหว่าง กม.0+000-กม.22+720 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/02/2562 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13302 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างเหมาทำการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร และผู้เดินทาง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน วังน้ำเขียว-ดอนขวาง ที่ กม.237+250 LT. - กม.249+050 RT. ปริมาณงาน 2 แห่ง 20/02/2562 274,376.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13303 กองการพัสดุ ซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง 13/03/2562 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13304 ศูนย์สร้างทางลําปาง เช่าเครื่องจักรเอกชน โครงการก่อสร้างทาง ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 ระหว่าง กม.143+000 - กม.146+650 21/02/2562 96,712.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13305 แขวงทางหลวงตากที่ 1 5126062/140 ลว. 20 ก.พ. 2562 วัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 20/02/2562 84,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 13,291 ถึง 13,305 จาก 23,019 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358