ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
13306 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2562 25,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13307 แขวงทางหลวงตากที่ 1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.12/3/62 12/03/2562 7,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
13308 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 08/03/2562 248,220.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13309 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ เป็นเงินจำนวน 9,908.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2562 9,908.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13310 แขวงทางหลวงยโสธร ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุด(งานเงินทุนฯ) จำนวน 21 รายการ 09/04/2562 2,639.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13311 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 06/03/2562 108,602.45 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13312 แขวงทางหลวงมุกดาหาร กิจกรรมก่อสร้างบูรณะปรับปรุงสะพานและท่ออุโมงค์ ค.ส.ล. ทางหลวงหมายเลข 212 18/04/2562 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13313 ศูนย์สร้างทางลําปาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1225 ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ระหว่าง กม.13+800 - กม.15+000 05/03/2562 19,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13314 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างเหมาก่อสร้างจุดพักรถ 11/03/2562 496,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13315 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้า High Mass ทล.21,2465 11/03/2562 237,748.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13316 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1182 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านแก่ง - เขาดินเหนือ ตอน 1 ที่ กม.13 + 500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/03/2562 430,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
13317 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 11/03/2562 11,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13318 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 12/03/2562 10,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13319 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/03/2562 36,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13320 สำนักงานทางหลวงที่ 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 18,000 ลิตร 16/01/2562 468,595.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 13,306 ถึง 13,320 จาก 25,351 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358