ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
13306 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี งานซื้อวัสดุจราจร 4 รายการ 17/12/2561 106,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13307 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2561 15,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13308 ศูนย์สร้างทางลําปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 งาน งานเงินทุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2561 9,848.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13309 ศูนย์สร้างทางลําปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ หน่วยงานการเงินและบัญชี ศูนย์สร้างทางลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2561 5,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13310 ศูนย์สร้างทางลําปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน งานเงินทุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2561 31,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13311 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งาน ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ 17/12/2561 11,838.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13312 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งาน ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 14/12/2561 7,458.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13313 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 งาน ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 14/12/2561 38,605.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13314 ศูนย์สร้างทางลําปาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการฯ หมายเลข 1081 ตอนบ่อเกลือ -เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 ระหว่าง กม.143+000 - กม.146+650 18/12/2561 25,831.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13315 ศูนย์สร้างทางลําปาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการฯ ตอนบ่อเกลือ -เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 ระหว่าง กม.143+000 - กม.146+650 18/12/2561 53,014.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13316 สำนักงานทางหลวงที่ 12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2561 161,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13317 ศูนย์สร้างทางลําปาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทาง ตอนบ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 ระหว่าง กม.143+000 - กม.146+650 18/12/2561 48,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13318 แขวงทางหลวงราชบุรี คอนกรีตผสมเร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 8 ลบ.ม. 17/12/2561 12,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13319 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ 13/11/2561 13,790.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13320 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาทำการติดตั้งหลักนำทางชนิดล้มลุกฯ ในทางหลวงหมายเลข 3526,3206 และ 4 17/12/2561 128,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 13,306 ถึง 13,320 จาก 16,473 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358