โครงการก่อสร้างและบูรณะปรับปรุงทางหลวงที่แล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ 2550
หน่วยงาน สำนักก่อสร้างทางที่ 1
ลำดับที่
ทางหลวง
หมายเลข
ชื่อสายทาง
มาตรฐาน
ทางชั้น
ระยะทาง
(กม.)
ค่างานตามสัญญา
(บาท)
1
-
สายทางเลี่ยงเมืองแม่สาย (ส่วนที่ 2)
1
5.938
94,914,351.00
 
 
(เกียรติชัย อุ่นใจ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
12
สาย สุโขทัย - ตาก ตอน 1 (ส่วนที่ 1)
พิเศษ
7.475
142,747,348.00
 
 
(นายไพบูลย์ มุทาไร)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
12
สาย สุโขทัย - ตาก ตอน 1 (ส่วนที่ 1)
พิเศษ
6.775
126,670,346.00
 
 
(นายพหล แสงสง่าพงษ์)
 
 
 
           
4
118
สาย เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน 1 (บ.แม่เจดีย์ - อ.แม่สรวย)
พิเศษ
15.900
296,575,168.00
 
 
(นายสถาพร เชื้อผู้ดี)
 
 
 
 
5
1014
สาย อ.ดอยสะเก็ด - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1317 จ. เชียงใหม่
พิเศษ
16.207
289,815,380.00
(นายชุญชู ภัทรปริญสิริ)
           
6
-
สายทางเลี่ยงเมืองแม่สาย (ส่วนที่ 1) จ. เชียงราย
พิเศษ
2.699
39,764,057.00
   
(นายเกียรติชัย อุ่นใจ)
     
 
7
32
สาย อ.บางปะอิน - นครสวรรค์ ตอน 10 จ.สิงห์บุรี
พิเศษ
13.000
514,131,380.00
   
(นายนภชัย ทองศรี)
     
           
8
32
สาย อ.บางปะอิน - นครสวรรค์ ตอน 9 จ.สิงห์บุรี
พิเศษ
12.500
517,744,223.00
(นายอภิชาติ จันทรทรัพย์)
 
9
32
สาย อ.บางปะอิน - นครสวรรค์ ตอน 11 จ.ชัยนาท
พิเศษ
13.000
472,684,922.00
(นายปรีชา สระแก้ว)
 
10
32
สาย อ.บางปะอิน - นครสวรรค์ ตอน 12จ.ชัยนาท
พิเศษ
15.200
460,563,816.00
(นายสมศักดิ์ พันธ์โต)
 
11
32
สาย อ.บางปะอิน - นครสวรรค์ ตอน 13 จ.ชัยนาท
พิเศษ
15.800
496,986,751.00
(นายสมศักดิ์ พันธ์โต)
 
12
107
สาย อ.แม่ริม - อ.แม่แตง ตอน 1 จ.เชียงราย
พิเศษ
16.300
268,139,230.00
(สมพงษ์ ฤกษนันทน์)
 
13
107
สาย เชียงใหม่ - อ.ฝาง ตอน อ.แม่แตง - ศูนย์ฝึกลูกช้าง ส่วนที่ 1 จ.เชียงใหม่
ศษ
11.200
216,754,431.00
(สมพงษ์ ฤกษนันทน์)

ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ August 14, 2007