รณรงค์อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 โดยมี นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีฯ วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์