เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 โดยมี นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่าย และแจกจ่ายสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ รณรงค์เรื่องการขับรถช้าๆ การเปิดไฟหน้ารถเวลากลางวันและคาดเข็มขัดนิรภัยแก่ประชาชน บริเวณทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยสีดา - ปากทางเขื่อนลำปาว ที่ กม.620+390 ด้านขวาทาง(จุดบริการทั่วไทย) วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.