พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดกาสินธุ์

นายอำนาจ ป้านสุวรรณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดกาสินธุ์ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงไว้สืบไป วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์