แจกน้ำดื่ม กาแฟ ลูกอม และสติ๊กเกอร์รณรงค์"ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด"

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ โดย นายประสงค์ มูลศรี รอ.ขท.(ป) , หมวดทางหลวงสมเด็จ ร่วมกับตำรวจภูธรสมเด็จและนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยแจกน้ำดื่ม กาแฟ ลูกอม และสติ๊กเกอร์รณรงค์"ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด" บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หนองผ้าอ้อม - สี่แยกสมเด็จ ที่ กม.666+909  วันที่ 17 เมษายน 2560  เวลา 17.00 น.