ประชุมปรึกษาหารือพร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำท่วม ทล.2009

วันที่16 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.  นายอำนาจ ป้านสุวรรณ ผอ.ขท.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ รอ.ขท.(ว) , หมวดทางหลวงห้วยเม็ก,นายอำเภอหนองกุงศรี, นายกเทศมนตรีตำบลหนองกุงศรี, ปลัดฯ และ ผอ.กองช่างเทศบาลตำบลหนองกุงศรี, กำนันตำบลหนองกุงศรี และผู้นำชุมชน ประชุมปรึกษาหารือพร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบ ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอน ห้วยเม็ก-ท่าคันโท กม.11+000-กม.11+500 เนื่องจากฝนตกหนักน้ำท่วมขังข้างทาง เพื่อหาช่องทางระบายน้ำไปสู่พื้นที่รับน้ำธรรมชาติและหาวิธีการแก้ไขอย่างยั่งยืน