ตรวจสอบและซ่อมคอสะพานข้ามลำน้ำปาว

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.60  แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ได้น้ำเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ อำเภอกมลาไสย อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจสอบและซ่อมคอสะพานข้ามลำน้ำปาว อ.กมลาไสย เนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะ จนการจราจรผ่านได้ตามปกติในเวลา 18.30 น. ในการนี้ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาร่วมตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และให้กำลังแก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน