ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.213 และทล. 2116

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ งบกลุ่มจังหวัด (ร้อยแก่น,สารสินธุ์) กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน ห้วยปลาหลด – สี่แยกยางตลาด ระหว่าง กม.24+950 – กม.25+690 และกิจกรรมปรับปรุงทางหลวง (ปรับปรุงจุดเสี่ยง) ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด – ร่องคำ ระหว่าง กม.7+950 – กม.12+500 ระยะทางรวม 5.290 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 99,998,000.00.- บาท  4 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาธิปไตยเอนกประสงค์บ้านเสียว หมู่ 6 ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

แจกน้ำดื่ม กาแฟ ลูกอม และสติ๊กเกอร์รณรงค์"ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด"

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ โดย นายประสงค์ มูลศรี รอ.ขท.(ป) , หมวดทางหลวงสมเด็จ ร่วมกับตำรวจภูธรสมเด็จและนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยแจกน้ำดื่ม กาแฟ ลูกอม และสติ๊กเกอร์รณรงค์"ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด" บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หนองผ้าอ้อม - สี่แยกสมเด็จ ที่ กม.666+909  วันที่ 17 เมษายน 2560  เวลา 17.00 น.

พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดกาสินธุ์

นายอำนาจ ป้านสุวรรณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดกาสินธุ์ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงไว้สืบไป วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

รณรงค์อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 โดยมี นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีฯ วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำท่วม ทางหลวงหมายเลข 2009

 

นายอำนาจ ป้านสุวรรณ ผอ.ขท.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ รอ.ขท.(ว) , หมวดทางหลวงห้วยเม็ก,นายอำเภอหนองกุงศรี, นายกเทศมนตรีตำบลหนองกุงศรี, ปลัดฯ และ ผอ.กองช่างเทศบาลตำบลหนองกุงศรี ลงพื้นที่ตรวจสอบ ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอน ห้วยเม็ก-ท่าคันโท  กม.14+100-กม.14+700 เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีน้ำท่วมขังข้างทาง และหาวิธีการแก้ไขอย่างยั่งยืน เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจร 28 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น.