พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดกาสินธุ์

นายอำนาจ ป้านสุวรรณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดกาสินธุ์ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงไว้สืบไป วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 โดยมี นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่าย และแจกจ่ายสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ รณรงค์เรื่องการขับรถช้าๆ การเปิดไฟหน้ารถเวลากลางวันและคาดเข็มขัดนิรภัยแก่ประชาชน บริเวณทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยสีดา - ปากทางเขื่อนลำปาว ที่ กม.620+390 ด้านขวาทาง(จุดบริการทั่วไทย) วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.

อ่านเพิ่มเติม: เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

รณรงค์อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 โดยมี นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีฯ วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำท่วม ทางหลวงหมายเลข 2009

 

นายอำนาจ ป้านสุวรรณ ผอ.ขท.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ รอ.ขท.(ว) , หมวดทางหลวงห้วยเม็ก,นายอำเภอหนองกุงศรี, นายกเทศมนตรีตำบลหนองกุงศรี, ปลัดฯ และ ผอ.กองช่างเทศบาลตำบลหนองกุงศรี ลงพื้นที่ตรวจสอบ ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอน ห้วยเม็ก-ท่าคันโท  กม.14+100-กม.14+700 เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีน้ำท่วมขังข้างทาง และหาวิธีการแก้ไขอย่างยั่งยืน เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจร 28 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น.

มอบใบประกาศเกียรติคุณ

นายอำนาจ แฟงเอม ผส.ทล.8 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ในวันประชุมประจำเดือน มีนาคม 2560 โดยมีนายอำนาจ ป้านสุวรรณ ผอ.ขท.กาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และได้มอบรางวัลเป็นขวัญและกำลังใจพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ แก่นายประสงค์ มูลศรี รอ.ขท.(ป) เพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ สร้างชื่อเสียงแก่หน่วยงาน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และนายเตชินท์ ประทุมวัตร ชม.ขท.สมเด็จ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง ประจำปี 2559  วันที่  21 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิมุขมนัสกิจ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์