แนะนำเส้นทางและมอบสิ่งของผู้ใช้เส้นทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2560

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะทำงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบแผนที่ทางหลวง ผ้าเย็น ยาหม่องและยาดม ให้กับผู้ใช้เส้นทาง ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
ณ บริเวณทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม ที่ กม.631+541 (สี่แยกสงเปลือย) วันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 16.30 น.

เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2560

นายอำนาจ แฟงเอม ผส.ทล.8 ร่วมกับแขวงฯ กาฬสินธุ์ โดย นายอำนาจ ป้านสุวรรรณ ผอ.ขท.กาฬสินธุ์ และคณะเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม สาธารณสุข ตำรวจ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานอื่นๆ ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ปากทางเขื่อนลำปาว-หนองผ้าอ้อม ที่ กม.632+250 ด้านซ้ายทาง (หน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์) โดย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาสินธุ์ เป็นประธานในพิธีฯ วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 16.00 น.

 

ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 2416

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน  ทางหลวงหมายเลข 2416  ตอน  ทางเข้าเขื่อนลำปาว  ระหว่าง กม.4+850 - กม.5+650  ระยะทางรวม 0.800 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 11,000,000.- บาท  วันที่ 21 ธันวาคม 2559  ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 2416

ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 213

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน  ทางหลวงหมายเลข 213  ตอน ห้วยปลาหลด - สี่แยกยางตลาด  ระหว่าง กม.23+731 - กม.25+050  ระยะทางรวม 1.319 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 28,500,000.- บาท  วันที่  20 ธันวาคม 2559  ณ หอประชุมเทศบาลตำบลยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 213

"กรมทางหลวงรวมพลังแห่งความดี"

นายอำนาจ ป้านสุวรรณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรม "กรมทางหลวงรวมพลังแห่งความดี" เพื่อร่วมประกาศความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป มาทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมนั่งสมาธิ สำรวมจิตภาวนาเป็นเวลา 10 นาที  ณ  แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม: "กรมทางหลวงรวมพลังแห่งความดี"

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 2268
  2. พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปัญญาสมวาร (50 วัน)
  3. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญชัยมงคลคาถา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  4. ประชุมบูรณาการร่วมกันแก้ปัญหา ปราบปรามรถบรรทุกน้ำหนักเกิน
  5. กิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายช่วยให้มีความตื่นตัวในการทำงาน
  6. ถ่ายทำ "ทางหลวงอันเนื่องในพระราชดำริ"
  7. รวมพลังแห่งความสามัคคี เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  8. ร่วมลงนามแสดงความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  9. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
  10. ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช