ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 2268

 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  ทางหลวงหมายเลข 2268  ตอน คำใหญ่ - ท่าคันโท ระหว่าง กม.76+425 - กม.77+271  และทางหลวงหมายเลข 2322  ตอน กุดจิก - ท่าคันโท  ระหว่าง กม.125+448 - กม.125+998  ระยะทางรวม 1.396 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 18,000,000.- บาท  วันที่  9 ธันวาคม 2559  ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 2268

ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 2009

             แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอน ห้วยเม็ก - ท่าคันโท ระหว่าง กม.10+895- กม.11+770 ระยะทางรวม 0.875 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 10,000,000.- บาท  วันที่  8 ธันวาคม 2559  ณ    หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 2009

ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 227

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน  กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ระหว่าง กม.25+000- กม.26+300 ระยะทางรวม 1.300 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 15,000,000.- บาท  วันที่  7 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมที่ทำการนิคมลำปาว อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 227

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปัญญาสมวาร (50 วัน)

        คณะเจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปัญญาสมวาร (50 วัน) โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญชัยมงคลคาถา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

        วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 22.00 น. นายอำนาจ  ป้านสุวรรณ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์  ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญชัยมงคลคาถา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์  พ.ศ.๒๔๖๗  ทรงรับอัญเชิญ  ขึ้นทรงราชย์เป็น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ณ วัดประชานิยม อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญชัยมงคลคาถา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประชุมบูรณาการร่วมกันแก้ปัญหา ปราบปรามรถบรรทุกน้ำหนักเกิน
  2. กิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายช่วยให้มีความตื่นตัวในการทำงาน
  3. ถ่ายทำ "ทางหลวงอันเนื่องในพระราชดำริ"
  4. รวมพลังแห่งความสามัคคี เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  5. ร่วมลงนามแสดงความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  6. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
  7. ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
  8. ร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
  9. พิธีเปิดศาลเจ้าพ่อโสมพะมิตร
  10. ตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 8