ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

        นายอำนาจ  ป้านสุวรรณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่  ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ  ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์   

ร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

           นายอำนาจ ป้านสุวรรณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ และคณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ณ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

พิธีเปิดศาลเจ้าพ่อโสมพะมิตร

               นายอำนาจ  ป้านสุวรรณ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด  ร่วมพิธีเปิดศาลเจ้าพ่อโสมพะมิตร ณ บริเวณสถานที่ก่อตั้งศาลเจ้าพ่อโสมพะมิตร (โค้งแก่งสำโรง) ถนนอนรรฆนาค อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 8

          แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์  ได้ส่งผลงานตามโครงการเผยแพร่องค์ความรู้  ตลาดนัดความรู้  ครั้งที่ 8  ประจำปีงบประมาณ 2559  ภายใต้ชื่องาน "คุณค่าความรู้คู่ชาวทาง"  โดยได้นำเสนอผลงานความรู้  การจัดการจุดเสี่ยงทางถนน "กรณีศึกษาจุดเสี่ยงบริเวณทางแยก ทางหลวงหมายเลข 12 (แยกเข้ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์) และได้รับรางวัลผลงานความรู้ดีเด่น  ณ บริเวณอาคารเฉลียว วัชรพุกก์  กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ

               นายอำนาจ   ป้านสุวรรณ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  ณ บริเวณหมวดทางหลวงยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. กิจกรรม "การดูแลบำรุงรักษาทางหลวง ให้สะอาด สวยงาม" ประจำปี 2559
  2. ประชุมสัญจร ครั้งที่ 5/2559
  3. ตรวจคัดกรองสุขภาพแก่บุคลากรของกรมทางหลวง ประจำปี 2559
  4. ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
  5. ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 12
  6. ร่วมโครงการ"จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 6/2559
  7. โครงการรณรงค์การทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอยสองข้างทาง เตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559
  8. ร่วมกิจกรรมขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2559
  9. กรมทางหลวง–การประปาส่วนภูมิภาครวมใจต้านภัยแล้ง
  10. กรมทางหลวง–การประปาส่วนภูมิภาครวมใจต้านภัยแล้ง