ร่วมโครงการ"จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 6/2559

   

       นายอำนาจ ป้านสุวรรณ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์  เข้าร่วมโครงการ"จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 6/2559  โดยมี  นายวินัย  วิทยานุกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานในพิธี  เมื่อวันที่  24  มีนาคม  2559  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าอ้อย  บ้านด่านใต้  หมู่ที่ 10  ตำบลเหล่าอ้อย  อำเภอร่องคำ  จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมโครงการ"จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 6/2559

โครงการรณรงค์การทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอยสองข้างทาง เตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559

      นายอำนาจ ป้านสุวรรณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด โครงการรณรงค์การทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอยสองข้างทาง เตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559  ทางหลวงหมายเลข  12  ตอน  ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม  ระหว่าง  กม. 628+881 - กม. 637+188  ระยะทาง  8.307  กิโลเมตร

อ่านเพิ่มเติม: โครงการรณรงค์การทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอยสองข้างทาง เตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559

ร่วมกิจกรรมขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2559

           นายอำนาจ ป้านสุวรรณ ผอ.ขท.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2559 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวินัย วิทยานุกูล เป็นประธานในพิธีและปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมกิจกรรมขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2559

กรมทางหลวง–การประปาส่วนภูมิภาครวมใจต้านภัยแล้ง

             แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมตามโครงการ “กรมทางหลวง–การประปาส่วนภูมิภาครวมใจต้านภัยแล้ง” ทำการแจกจ่ายน้ำประปา เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ในพื้นที่ที่อยู่ ในความควบคุมของ หมวดทางหลวงกาฬสินธุ์ ณ บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 โดยได้รับการสนับสนุนน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ รถน้ำ จำนวน 4 เที่ยว ปริมาณน้ำ จำนวน 24,000 ลิตร

อ่านเพิ่มเติม: กรมทางหลวง–การประปาส่วนภูมิภาครวมใจต้านภัยแล้ง

กรมทางหลวง–การประปาส่วนภูมิภาครวมใจต้านภัยแล้ง

         แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมตามโครงการ “กรมทางหลวง–การประปาส่วนภูมิภาครวมใจต้านภัยแล้ง” โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ทำการแจกจ่ายน้ำประปา เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ในพื้นที่ที่อยู่ในความควบคุมของ หมวดทางหลวงห้วยเม็ก ณ บ้านทรายทอง หมู่ที่ 5 ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 โดยได้รับการสนับสนุนน้ำประปาจากการประปา ส่วนภูมิภาค สาขากระนวน จังหวัดขอนแก่น รถน้ำ จำนวน 4 เที่ยว ปริมาณน้ำ จำนวน 24,000 ลิตร

อ่านเพิ่มเติม: กรมทางหลวง–การประปาส่วนภูมิภาครวมใจต้านภัยแล้ง