ปลูกดอกดาวเรือง

เมื่อวันนี้ 22 สิงหาคม 2560  นายอำนาจ ป้านสุวรรณ ผอ.ขท.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมปลูกดอกดาวเรือง ซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการ เพื่อให้บานสะพรั่งในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ตรวจสอบและซ่อมคอสะพานข้ามลำน้ำปาว

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.60  แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ได้น้ำเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ อำเภอกมลาไสย อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจสอบและซ่อมคอสะพานข้ามลำน้ำปาว อ.กมลาไสย เนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะ จนการจราจรผ่านได้ตามปกติในเวลา 18.30 น. ในการนี้ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาร่วมตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และให้กำลังแก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

ประชุมปรึกษาหารือพร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำท่วม ทล.2009

วันที่16 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.  นายอำนาจ ป้านสุวรรณ ผอ.ขท.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ รอ.ขท.(ว) , หมวดทางหลวงห้วยเม็ก,นายอำเภอหนองกุงศรี, นายกเทศมนตรีตำบลหนองกุงศรี, ปลัดฯ และ ผอ.กองช่างเทศบาลตำบลหนองกุงศรี, กำนันตำบลหนองกุงศรี และผู้นำชุมชน ประชุมปรึกษาหารือพร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบ ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอน ห้วยเม็ก-ท่าคันโท กม.11+000-กม.11+500 เนื่องจากฝนตกหนักน้ำท่วมขังข้างทาง เพื่อหาช่องทางระบายน้ำไปสู่พื้นที่รับน้ำธรรมชาติและหาวิธีการแก้ไขอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมปรึกษาหารือพร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำท่วม ทล.2009

ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.213 และทล. 2116

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ งบกลุ่มจังหวัด (ร้อยแก่น,สารสินธุ์) กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน ห้วยปลาหลด – สี่แยกยางตลาด ระหว่าง กม.24+950 – กม.25+690 และกิจกรรมปรับปรุงทางหลวง (ปรับปรุงจุดเสี่ยง) ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด – ร่องคำ ระหว่าง กม.7+950 – กม.12+500 ระยะทางรวม 5.290 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 99,998,000.00.- บาท  4 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาธิปไตยเอนกประสงค์บ้านเสียว หมู่ 6 ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

แจกน้ำดื่ม กาแฟ ลูกอม และสติ๊กเกอร์รณรงค์"ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด"

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ โดย นายประสงค์ มูลศรี รอ.ขท.(ป) , หมวดทางหลวงสมเด็จ ร่วมกับตำรวจภูธรสมเด็จและนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยแจกน้ำดื่ม กาแฟ ลูกอม และสติ๊กเกอร์รณรงค์"ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด" บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หนองผ้าอ้อม - สี่แยกสมเด็จ ที่ กม.666+909  วันที่ 17 เมษายน 2560  เวลา 17.00 น.