ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2116

        แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ร่วมกับหมวดทางหลวงร่องคำ จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด – ร่องคำ ระหว่าง กม.45+700 – 46+900

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2116