.

ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

  • Published: Thursday, 07 January 2016 02:13
  • Written by Super User
  • Hits: 702

อำนาจหน้าที่

1.สำรวจหาแหล่งวัสดุที่ใช้ในงานทาง

2.จัดทำบัญชีแหล่งวัสดุงานทางที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกรมทางหลวง

3.ทดลอง  ตรวจสอบคุณภาพวัสดุและออกแบบส่วนผสมวัสดุ

4.แนะนำและแก้ไขการใช้วัสดุงานทาง

5.ตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสียหายของทาง

6.ออกแบบแนะนำโครงสร้างชั้นทาง

7.ออกแบบส่วนผสมและควบคุมผิวทาง

8.เร่งรัด  ติดตาม  แก้ไขปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติงาน

9.ให้คำปรึกษา  แนะนำ  สนับสนุนทางวิชาการและแนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆในการบำรุงรักษาทางหลวงให้มีประสิทธิภาพ