.

ส่วนอำนวยความปลอดภัย

  • Published: Tuesday, 05 January 2016 07:09
  • Written by Super User
  • Hits: 256

 อำนาจหน้าที่

1.วางแผน  ตรวจสอบ  ให้คำแนะนำ  เพื่ออำนวยความปลอดภัยในการจราจร

2.ดำเนินการและควบคุมการดำเนินการด้านอำนวยความปลอดภัยให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

3.บริหารจัดการ  ควบคุมการบรรทุกและชั่งน้ำหนักยานพาหนะ

4.พิจารณาการขอดำเนินการดๆในเขตทางหลวงให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5.ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน  บ้านพัก  และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

6.เร่งรัด  ติดตาม  แก้ไขปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

7.ให้คำปรึกษาแนะนำ  ตรวจสอบแผนงาน  มาตรฐาน  ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย