Copyright 2018 - Porterfinance review - http://www.doh.go.th:88/dohphichit
  • Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวรเดช หาญประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานฯ พร้อมที่ปรึกษาและคณะตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน/แผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงคมนาคม (คค.) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 18 (กำแพงเพชร พิจิตร) ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ อาทิ กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กรมเจ้าท่า (จท.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ณ.ห้องประชุมแขวงทางหลวงกำแพงเพชร จากนั้นเดินทางเข้าตรวจเยี่ยม สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สถานีรถไฟพิจิตร แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร และแขวงทางหลวงพิจิตร ตามลำดับ โดยมีนายประเสริฐ อติภัทรากูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร พร้อมข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ

    

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ  อติภัทรากูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร ให้การต้อนรับคณะทำงานประเมินผลงาน ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ประจำปี 2561 ซึ่งมีนายจอมปวีร์  จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 เป็นประธานคณะทำงานประเมินผลงาน ฯ ในโอกาสเข้าตรวจประเมินผลงานและคัดเลือกผู้อำนวยการแขวงทางหลวง หัวหน้าหมวดทางหลวง และหัวหน้างานด้านวิศวกรรม ของแขวงทางหลวงพิจิตร โดยมีการบรรยายสรุปและลงตรวจประเมินผลงานในพื้นที่สายทางที่รับผิดชอบ 

 

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. นายประเสริฐ  อติภัทรากูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร กล่าวรายงานในพิธีเปิดศูนย์บูรณาการร่วมอำนวยความสะดวกและปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ 2561 ณ บริเวณหน้าหมวดทางหลวงวชิรบารมี ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน เนินสว่าง – หนองนา กม. 92+395  (ขาขึ้น) ซึ่งศูนย์ฯดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมของกระทรวงคมนาคมกับอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วยแขวงทางหลวงพิจิตร แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร ขนส่งจังหวัดพิจิตร และ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เพื่อคอยอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2561 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 รวม 7 วัน โดยมีนายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธี

🚧 ข่าวประชาสัมพันธ์ 🚧 วันที่​ 20 มีนาคม​ 2561 หน่วยงานภายในสังกัดแขวงทางหลวงพิจิตร เร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ภายใต้นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงคมนาคม “One Transport” ตามมาตรการ 777 อย่างเข้มข้น เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยกับผู้ใช้ทางหลวง


วันที่  25  มกราคม  2561    เวลา  13.30  น.  นายปัญญา  ชูสกุล  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร  พร้อมข้าราชการ  พนักงานและเจ้าหน้าที่  ร่วมให้การต้อนรับ  นายจักร  ฉายากุล  วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย  (วญป.)  และคณะฯ  ในการตรวจเยี่ยมและมอบของขวัญปีใหม่  2561  เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน  ณ  สำนักงานแขวงทางหลวงพิจิตร  และหมวดทางหลวงวชิรบารมี  ทั้งนี้แขวงทางหลวงพิจิตรได้ให้หมวดทางหลวงตะพานหิน  เป็นตัวแทนในการรับมอบของขวัญดังกล่าว

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น.  นายปัญญา  ชูสกุล  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมบูรณาการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม  กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร สาธารณสุข ตำรวจ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานอื่นๆ ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 และปล่อยขบวนรถโครงการ"เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง" เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชน บนทางหลวงหมายเลข 117 ตอนเนินสว่าง-หนองนา กม.92+395 (ขาขึ้น)ด้านซ้ายทาง บริเวณหน้าหมวดทางหลวงวชิรบารมี โดยมีนายพยนต์  อัศวพิชยนต์ ปลัดจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีฯ

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30 น. นายปัญญา  ชูสกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามโครงการบูรณาการการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1070 ตอนควบคุม 0102 ตอนไผ่ท่าโพ - ดงเสือเหลือง บริเวณ กม.20+174 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร โดยมีนายปิยะ  วงศ์ลือชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธี

เช้าวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 7.30 น. นายปัญญา ชูสกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตรพร้อมคณะฯให้การต้อนรับนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิจิตร ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมการพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า(สภากาแฟชาละวัน)ครั้งที่ 6/2560 ซึ่งแขวงทางหลวงพิจิตรเป็นหนึ่งในเจ้าภาพร่วมประกอบด้วยส่วนราชการสังกัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมดังกล่าวจังหวัดพิจิตรได้มอบให้กระทรวงฯต่างๆผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนร่วมเป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมฯขึ้นเป็นประจำทุกวันพุธที่สองของเดือน ระหว่างเวลา 07.30-09.00 น.

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560  แขวงทางหลวงพิจิตร  โดยหมวดทางหลวงวชิรบารมี  ทำการติดตั้งราวกันอันตรายบริเวณคอสะพาน (บ้านสุขสำราญ)  ทางหลวงหมายเลข 1074  ตอน  บึงบ้าน-สี่แยกหนองหัวปลวก  เพื่อป้องกันอันตรายและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทางหลวง

ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา วันที่ 6 มิถุนายน 2560

  

ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา  วันที่  31  พฤษภาคม  2560

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 นายอัครวัฒน์ ศรีหัตถกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่5(พิษณุโลก)ในฐานะประธานคณะทำงานประเมินผลงานบำรุงทางและงานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2560 นำคณะทำงานฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานบำรุงทางและงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อคัดเลือกหัวหน้าหมวดทางหลวงและหัวหน้างานด้านวิศวกรรม ระดับดีเด่นประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเชิดศักดิ์ วีรพันธุ์ แขวงทางหลวงพิจิตร โดยมีนายปัญญา ชูสกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตรและคณะฯให้การต้อนรับ

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายประเทือง พฤกษะวัน หัวหน้าหมวดทางหลวงวชิรบารมี แขวงทางหลวงพิจิตร นำเจ้าหน้าที่ทำการตัดหญ้าร่องกลาง ในทางหลวงหมานเลข 117 ตอนเนินสว่าง-หนองนา และตัดกิ่งไม้ข้างทางที่หักเสียหายจากลมพายุฤดูร้อน ในทางหลวงหมายเลข 115 ตอนบึงบัว-คลองโนน ที่กม.65+740 เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม และเพื่อความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทางหลวง

 

วันนี้ 24 เมษายน 2560 แขวงทางหลวงพิจิตร โดยนายอุทัย ศรีพุฒ หัวหน้าหมวดทางหลวงตะพานหิน ดำเนินการรื้อถอนป้ายที่ติดตั้งข้างทางในทางหลวงหมายเลข 1070 ตอนตะพานหิน-ไผ่ท่าโพ ออกเพื่อมิให้บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ และเพื่อให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบสวยงาม เพิ่มความปลอดภัยในการใช้ทางหลวง

 โครงการ "ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา"
ประจำวันที่ 25 เมษายน 2560

 

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 แขวงทางหลวงพิจิตร โดยหมวดทางหลวงพิจิตร เร่งดำเนินการตัดหญ้าถางป่าบริเวณไหล่ทางและเก็บป้ายโฆษณาต่างๆที่บดบังทัศนียภาพและทัศนวิสัยในการขับขี่ ในทางหลวงหมายเลข 1068 ตอนคลองคะเชนทร์-โพธิ์ประทับช้าง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทางหลวงตามโครงการ"ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา"

วันที่ 20 เมษายน 2560 ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงพิจิตรร่วมกันรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยมี นายปัญญา ชูสกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร เป็นประธานในพิธี

รายงานอุบัติเหตุ  ผู้ใช้บริการ  การให้ความช่วยเหลือช่วงเทศกาลสงกรานต์  ปี  2560

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายกษิดิศ  วัฒนศัพท์  วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง   เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2560 ณ บริเวณหน้าหมวดทางหลวงวชิรบารมี ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน เนินสว่าง - หนองนา กม.91+300  ด้านซ้ายทาง โดยมีนายปัญญา ชูสกุล  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร กล่าวรายงาน หลังจากนั้นมีพิธีปล่อยขบวนรถและ แจกของที่ระลึกให้กับประชาชนผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

 

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 นายปัญญา  ชูสกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองโนน-เนินสมอ ระหว่าง กม.92+550-กม.94+350 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยมีนายปิยะ  วงศ์ลือชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธี  

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น.นายปัญญา  ชูสกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร  นำคณะเจ้าหน้าที่จากหมวดทางหลวงบึงนารางเข้ารับการตรวจเยี่ยมในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2560 เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ จากนายกษิดิศ  วัฒนศัพท์ วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้างพร้อมคณะฯ ณ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

นายปัญญา  ชูสกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณหน้าหมวดทางหลวงวชิรบารมี ทางหลวงหมายเลข 117 กม.92+300 ด้านขาออก ซึ่งศูนย์ดังกล่าวนี้เป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน จ.พิจิตร ซึ่งประกอบด้วย แขวงทางหลวงพิจิตร,แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร ,ขนส่งจังหวัดพิจิตร ,ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร ,วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร ,วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดพิจิตร ,อำเภอวชิรบารมี ,สภ.วชิรบารมี และหน่วยทหาร โดยมี นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในการเปิดงาน เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2559  เวลา 10.00 น. 

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 09.09 น.  นายปัญญา  ชูสกุล  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ  ร่วมจัดกิจกรรม " รวมพลังแห่งความดี" เพื่อประกาศความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 10 รูป เพื่อจัดพิธีบำเพ็ญกุศล และถวายภัตตาหารจตุปัจจัยไทยธรรม  แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานแขวงทางหลวงพิจิตร 

 

วันพุธที่  23  พฤศจิกายน  2559  เวลา  10.30 น.  นายปัญญา  ชูสกุล  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร  ให้การต้อนรับ  นายวีระศักดิ์    วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีลงนามความตกลงการบูรณาการกวดขันและป้องปรามรถบรรทุกน้ำหนักเกิน  ระหว่าง  แขวงทางหลวงพิจิตร  แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร  ตำรวจทางหลวง  5  กองกำกับการ  1  (เพชรบูรณ์)  สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร  และกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร  ณ  ห้องประชุมเชิดศักดิ์  วีรพันธุ์  แขวงทางหลวงพิจิตร  โครงการบูรณาการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.)  ซึ่งได้กำหนดนโยบายจัดระเบียบและเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินอันเป็นสาเหตุให้ถนนชำรุดเสียหายและรัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณซ่อมแซมถนนในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก  อีกทั้งยังเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุอีกด้วย 

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.00 น.นายปัญญา  ชูสกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร นำข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดท่าหลวง พระอารามหลวง โดยมีนายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน  

 

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น.
นายปัญญา  ชูสกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร นำข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าภาพร่วมกับขนส่งจังหวัดพิจิตรในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา ชั้น 1 วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2559 คณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงพิจิตร เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยะมหาราช) ณ  พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยะมหาราช) ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาด พ่อค้าและประชาชน โดยมีนายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธี  

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น.

นายปัญญา  ชูสกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร จัดพิธีลงนามถวายความอาลัย  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงพิจิตรเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน 

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.  

นายปัญญา  ชูสกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559

โดยร่วมกันจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่งไม้ ปลูกต้นไม้และรดน้ำ บริเวณสนามภายในแขวงทางหลวงพิจิตร

 

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายปัญญา  ชูสกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร นำข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตร  

วันพฤหัสบดีที่  6  ตุลาคม  2559  นายปัญญา  ชูสกุล  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจตร  ประชุมมอบนโยบายให้กับข้าราชการ  พนักงาน  และเจ้าหน้าที่  ณ  ห้องประชุมเชิดศักดิ์  วีรพันธุ์  แขวงทางหลวงพิจิตร

 

 

 

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. แขวงทางหลวงพิจิตรจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1068 ตอนคลองคะเชนทร์-โพธิ์ประทับช้าง ระหว่าง กม.0+600-กม.1+375 และทางหลวงหมายเลข 111 ตอนทางเลี่ยงเมืองพิจิตร ระหว่าง กม.4+365-กม.5+470 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น.-12.00 น.

แขวงทางหลวงพิจิตรจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนเขาทราย-สากเหล็ก ระหว่าง กม.172+175-กม.173+301.860 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร