Copyright 2018 - http://www.doh.go.th:88/dohphichit
  • Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น.  นายปัญญา  ชูสกุล  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมบูรณาการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม  กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร สาธารณสุข ตำรวจ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานอื่นๆ ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 และปล่อยขบวนรถโครงการ"เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง" เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชน บนทางหลวงหมายเลข 117 ตอนเนินสว่าง-หนองนา กม.92+395 (ขาขึ้น)ด้านซ้ายทาง บริเวณหน้าหมวดทางหลวงวชิรบารมี โดยมีนายพยนต์  อัศวพิชยนต์ ปลัดจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีฯ