Copyright 2018 - http://www.doh.go.th:88/dohphichit
  • Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

 

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น.
นายปัญญา  ชูสกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร นำข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าภาพร่วมกับขนส่งจังหวัดพิจิตรในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา ชั้น 1 วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร