background
logotype
image1 image2 image3

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

การปฏิบัติงานของ หมวดทางหลวง และ หน่วยงานในสังกัด แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2561

Read more: ประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติงานของ หมวดทางหลวง และ หน่วยงานในสังกัด แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2561

Read more: ประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2561

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

มอบหมายให้ นายประคอง บุญกระจ่าง หมวดทางหลวงชาติตระการ นำเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

ภายใต้ชื่อ “ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย” ของเทศบาลตำบลป่าแดง 
ณ บริเวณศาลปู่ทิดน้อย หมู่ที่ 6 และ ทำความสะอาด ภายในบริเวณบ้าน หมู่ที่ 6 บ้านร่มเย็น อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

Read more: ประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)  ร่วมด้วย 
นางกัญญารัตน์ ทองสุข หมวดทางหลวงวังทอง และนายทรงศักดิ์ ทองสุข หมวดทางหลวงบ้านป่า นำคณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

รวมทั้งประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดพิษณุโลกกว่า 2,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม

พื้นที่ในการพัฒนาบริเวณที่ว่าการอำเภอเมือง ศาลหลักเมือง ศาลากลางจังหวัด และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชฯ

Read more: ประชาสัมพันธ์

2018  แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) Phitsanulok Highway Maintenance District Office 2 Department of Highways (DOH)   globbersthemes joomla templates