background
logotype
image1 image2 image3

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

การปฏิบัติงานของ หมวดทางหลวง และ หน่วยงานในสังกัด

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

#สายด่วนกรมทางหลวง 1586

Read more: ประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯ, หัวหน้าหมวดทางหลวง, หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่

ร่วมกันดำเนินการ กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 

ทล.12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ที่ กม.293+300 - กม.293+600 ด้านขวาทาง

ระยะทาง 300 ม. (หมวดทางหลวงแก่งโสภา) เพื่อเป็นการสร้าง

และกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ..

Read more: ประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติงานของ หมวดทางหลวง และ หน่วยงานในสังกัด

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

#สายด่วนกรมทางหลวง 1586

Read more: ประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติงานของ หมวดทางหลวง และ หน่วยงานในสังกัด

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

#สายด่วนกรมทางหลวง 1586

Read more: ประชาสัมพันธ์

2018  แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) Phitsanulok Highway Maintenance District Office 2 Department of Highways (DOH)   globbersthemes joomla templates