background
logotype

หมวดทางหลวงชาติตระการ

หมวดทางหลวงชาติตระการ

 

 

เบอร์ติดต่อ : 08-9857-5183

E-mail : -

 

1.นางสาวทักษิพร บุญกระจ่าง 2.นางบุญศรี คำสุข 3.นายประคอง บุญกระจ่าง(หมวดฯชาติตระการ)

4.นางดาวใจ ศรีสมร 5.นางสาวเพชรดนตรี บุญติ๊ด

แถวยืน จากซ้ายไปขวา 1.นางระเบียบ วังล้อม 2.นายณัฐพร แสงสิงห์ 3.นายพุด อ้ายกุลนา 4.นายเฉลียว ป่าเขียว

5.นายพิพัฒ ผู้ดี 6.นายบรรจบ มหายนต์ 7.นายมนัส เมืองนาค  

แถวนั่ง จากซ้ายไปขวา 1.นางสมจิตร ป่าเขียว 2.นางประจบ จิตรรอด 3.นายวินัย เมืองนาค

4.นายชวน กำมาแสน 5.นายธง จิตรรอด

แถวยืน จากซ้ายไปขวา 1.นายไฉน นิวงศา 2.นายทองบิน คุ้มเนตร 3.นายศักดิ์ชัย อุ่นพรม

4.นายอำนวยศักดิ์ คำสุข5.นายไพเลาะ นิวงศา 6.นายสูง ฟองจางวาง 7.นายโอลัย สิลา 8.นายประสงค์ เรืองฤทธิ์  

แถวนั่ง จากซ้ายไปขวา 1.นายบรรจง ทรงพุฒิ 2.นายอภิวัฒน์ ธรรมวงค์ 3.นายตาล บัวเหม็น

4.นายสีมา มาพันนะ 5.นายประเจตน์ วังล้อม

 

2018  แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) Phitsanulok Highway Maintenance District Office 2 Department of Highways (DOH)   globbersthemes joomla templates