background
logotype

งานการเงินและบัญชี

งานการเงินและบัญชี

 

 

เบอร์ติดต่อ : 08-9644-1615

E-mail : -

เรียงจากซ้ายไปขวา 1.นางสาวดลนภา คนธานนท์ 2.นายศิวนาถ สุดประเสริฐ 

3.นางศิริวรัทย์ อยู่จำนงค์ (หัวหน้างานการเงินเเละบัญชี) 4.นางปาลิตา ศรีป้อ 5.นางสาวภคมน อยู่จำนงค์

 

 

2018  แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) Phitsanulok Highway Maintenance District Office 2 Department of Highways (DOH)   globbersthemes joomla templates