background
logotype

งานสารบรรณ

งานสารบรรณ

 

 

 

เรียงจากซ้ายไปขวา 1.นางสาวสุพัฒน์ชา ตั้งตรงเกียรติ 2.นางอันทิพย์ สุวรรณนาค

 3.นางชุติมา อภัยพงศ์ (หัวหน้างานสารบรรณ) 4.นายอิศรา สุวรรณนาค 

5.นางจำเรียง อินทระ 6.นางสาวพรรณนิภา. แสงทองคำ

2018  แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) Phitsanulok Highway Maintenance District Office 2 Department of Highways (DOH)   globbersthemes joomla templates