background
logotype

งานปรับซ่อม

งานปรับซ่อม

เบอร์ติดต่อ : 08-97038958

E-mail : -

 

แถวหน้า 1.นายกฤษฎา นวลจันทร์เพ็ญ 2.นางสาววิมล คุ้มปากพิง 3.นายเชน เพชรดี(หัวหน้างานปรับซ่อม)

4.นางสาวจรัสรัตน์ นาข้าวเบา 5.นางสุทธิวรรณ สินทูล

แถวหลัง 1.นายนวรัตน์ สีตลพฤกษ์ 2.นายวิโชติ สีคำ 3.นายอุสาห์ สังขืทอง 4.นายณัฐพงษ์ ปุญญฤทธิ์

5.นายสมชาย ม้วนพรม 6.นายณัฐพงษ์ สังข์ทอง

2018  แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) Phitsanulok Highway Maintenance District Office 2 Department of Highways (DOH)   globbersthemes joomla templates