background
logotype
image1 image2 image3

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

การปฏิบัติงานของ หมวดทางหลวง และ หน่วยงานในสังกัด

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ประจำวันที่ 4 กันยายน 2561
#สายด่วนกรมทางหลวง 1586 
#พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์2560 
#เรารักกรมทางหลวง

Read more: ประชาสัมพันธ์

เมื่อวานนี้ วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงฯ

มอบหมายให้ นางกัญญารัตน์  ทองสุข หมวดฯวังทอง, นายชวลิต  กรรณเมือง

หมวดฯบางกระทุ่ม และ นายทรงศักดิ์  ทองสุข หมวดฯ บ้านป่า เข้าร่วมกิจกรรม

"จิตอาสาพัฒนาแม่น้ำน่าน" กับประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก กว่า 2,000 คน

ทำความสะอาดบริเวณสองฝั่งแม่น้ำน่าน  สะพานนเรศวร และพระราชวังจันทน์   

โดยมีพลโท วิจักขฐ์  สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3, นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี (เราทำความดีด้วยหัวใจ)

Read more: ประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติงานของ หมวดทางหลวง และ หน่วยงานในสังกัด

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ประจำวันที่ 3 กันยายน 2561
#สายด่วนกรมทางหลวง 1586 
#พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์2560 
#เรารักกรมทางหลวง

Read more: ประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายสราวุธ ทรงศิวิไล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ โฆษกกระทรวงฯ นางอัมพวัน วรรณโก

ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นายสุจิน มั่งนิมิตร ผอ.สำนักความปลอดภัย

คณะทำงานตรวจโครงข่ายคมนาคม จ.อุบลราชธานี,ศรีสะเกษ, เลย, เพชรบูรณ์ พิษณุโลก

และพื้นที่ใกล้เคียง ติดตามความก้าวหน้าโครงการบำรุงรักษาทางหลวง

งานแก้ไข และป้องกันน้ำกัดเซาะ ใน ทล. 12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย

แบ่งออกเป็นช่วง คือ ตอน วังทอง – เข็กน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.297+427 – กม.297+475

ขณะนี้แล้วเสร็จ 100 % และอยู่ระหว่างก่อสร้าง ตอน 2

ระหว่าง กม.302+350 – กม.302+450

คาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้

ได้กำชับและเน้นย้ำการดำเนินโครงการด้วยความปลอดภัย ตามมาตรฐานงานที่กำหนด

เมื่อแล้วเสร็จจะช่วยอำนวยความสะดวกประชาชนให้การเดินทางรวดเร็ว

และมีความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น โดยมี นายสมบัติ เจริญพัฒน์

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก), นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5, นายเจษดา บุญรอด

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง),ว่าที่ร้อยตรี อวิรุทธิ์ ทับทิมแท้

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่1, นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์1 และคณะให้การต้อนรับ และนำลงพื้นที่

Read more: ประชาสัมพันธ์

2018  แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) Phitsanulok Highway Maintenance District Office 2 Department of Highways (DOH)   globbersthemes joomla templates