background
logotype
image1 image2 image3

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง,

นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง และ

นายสิทธิชัย วนานุเวชพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารบำรุงทาง

ตรวจเยี่ยม รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ,ลงพื้นที่ ดูงานการแก้ไข

และป้องกันน้ำกัดเซาะ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย

ระหว่าง กม.302+350 - กม.302+450

ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายสมบัติ เจริญพัฒน์

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5(พิษณุโลก) ,นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5(พิษณุโลก) ,

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง),

ว่าที่ร้อยตรี อวิรุทธิ์ ทับทิมแท้ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1

และ นายประเสริฐ อติภัทรากูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร

พร้อมข้าราชการ พนักงาน และ เจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ...

Read more: ประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติงานของ หมวดทางหลวง และ หน่วยงานในสังกัด

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ประจำวันที่ 5. กรกฎาคม 2561

#สายด่วนกรมทางหลวง 1586 

#พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์2560 

#เรารักกรมทางหลวง

Read more: ประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติงานของ หมวดทางหลวง และ หน่วยงานในสังกัด

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

#สายด่วนกรมทางหลวง 1586 

#พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์2560 

#เรารักกรมทางหลวง

Read more: ประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติงานของ หมวดทางหลวง และ หน่วยงานในสังกัด

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ประจำวันที่ 3. กรกฎาคม 2561

#สายด่วนกรมทางหลวง 1586

#พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์2560 

#เรารักกรมทางหลวง

Read more: ประชาสัมพันธ์

2018  แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) Phitsanulok Highway Maintenance District Office 2 Department of Highways (DOH)   globbersthemes joomla templates