background
logotype
image1 image2 image3

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

"นโยบายถนนปลอดภัย หน้าโรงเรียน"

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 7.00 น.- 8.00 น.

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง) โดย หมวดทางหลวงวังทอง อำนวยความสะดวก

และ ปลอดภัยแก่นักเรียน พร้อมกับผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านกกไม้แดง

ทล.11 ตอน กกไม้แดง - บ้านป่า ที่ กม.203+300 ,

หมวดทางหลวงบางกระทุ่ม โรงเรียนบ้านสะเดา ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ทล.11 ตอน สากเหล็ก - กกไม้แดง ที่ กม.199+640 ,

หมวดทางหลวงแก่งโสภา โรงเรียนบ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ทล.2013 ตอน บ้านแยง - น้ำเทิน ที่ กม.0+300

และ หมวดทางหลวงบ้านป่า โรงเรียนบ้านป่า

ทล.11 ตอน บ้านป่า -นาอิน ที่ กม.235+700

การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี...

Read more: ประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติงานของ หมวดทางหลวง และหน่วยงานในสังกัด

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ประจำวันที่ 16. พฤษภาคม 2561

#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา #กรมทางหลวง 

#ปี54ถึงปี63เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน 

และ #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Read more: ประชาสัมพันธ์

"นโยบายถนนปลอดภัย หน้าโรงเรียน" 

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 7.00 น.- 8.00 น.

หมวดทางหลวงวังทอง ได้อำนวยความสะดวก แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง

อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ทล.12 ตอน ร้องโพธิ์ - วังทอง ที่ กม.246+900 

หมวดทางหลวงแก่งโสภา ร่วมกับตำรวจ สภ .บ้านแยง อำนวยความสะดวก และ ปลอดภัย

แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ทล.2013 ตอน บ้านแยง - น้ำเทิน

ที่ กม.0+300 และ หมวดทางหลวงบางกระทุ่ม ได้อำนวยความสะดวก

และปลอดภัยด้านการจราจรแก่นักเรียน

และผู้ปกครองโรงเรียนบ้านเจริญผล ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ทล.11 ตอน สากเหล็ก - กกไม้แดง ที่ กม.192+045 

..... การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.....

Read more: ประชาสัมพันธ์

...เปิดเทอมใหม่..

“นโยบายถนนปลอดภัย หน้าโรงเรียน”

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00-08.00 น.

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) โดย หมวดทางหลวงแก่งโสภา 

ร่วมกับ ตำรวจ สภ.บ้านแยง อำนวยความสะดวก และความปลอดภัย แก่นักเรียน

โรงเรียนบ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ทล.2013 ตอน บ้านแยง - น้ำเทิน ที่ กม.0+300

และ หมวดทางหลวงบ้านป่า ร่วมกับ ตำรวจทางหลวง อำนวยความสะดวก

และความปลอดภัย แก่นักเรียน

โรงเรียนบ้านป่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก ทล.11 ตอน บ้านป่า - นาอิน ที่ กม.235+700

เพื่อลดความคับคั่งของการจราจรโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ขับรถมาส่ง

บุตรหลาน ในพื้นที่ถนนของแขวงฯ...

Read more: ประชาสัมพันธ์

2018  แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) Phitsanulok Highway Maintenance District Office 2 Department of Highways (DOH)   globbersthemes joomla templates