background
logotype
image1 image2 image3

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

การปฏิบัติงานของ หมวดทางหลวง และ หน่วยงานในสังกัด

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2561

#สายด่วนกรมทางหลวง 1586 

#พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์2560 

#เรารักกรมทางหลวง

Read more: ประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธพล ทองอินทร์ดำ

ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโครงสร้างพื้นฐาน

และเทคโนโลยีท่าอากาศยาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นำวิศวกรและเจ้าหน้าที่ของ Ministry of Work and Human Settlement

จากราชอาณาจักรภูฏานและสหพันธรัฐมาเลเซีย ของการอบรมเรื่อง

"Best Practice in Design & Construction of Road Infrastructures

Adapting to Climate Change Effect"

("แนวทางการออกแบบและก่อสร้างถนนภายใต้อิทธิพล

ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ")

เข้าศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างของสำนักงานทางหลวงที่ 5

ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย

ระหว่าง กม.302+350 - กม.302+450 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายเจษดา บุญรอด

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง), พร้อมข้าราชการ, พนักงานราชการ

และเจ้าหน้าทีให้การต้อนรับและนำลงพื้นที่เข้าศึกษาดูงาน

#1586สายด่วนกรมทางหลวง

#เรารักกรมทางหลวง

#พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์2560

Read more: ประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติงานของ หมวดทางหลวง และ หน่วยงานในสังกัด

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2561

#สายด่วนกรมทางหลวง 1586 

#พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์2560 

#เรารักกรมทางหลวง

Read more: ประชาสัมพันธ์

เมื่อค่ำวันนี้ 21 สิงหาคม 2561 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

โดย หมวดทางหลวงแก่งโสภา เวลาประมาณ 18.30 น.

เกิดเหตุต้นไม้ล้มทับทาง ทางหลวงหมายเลข 12

ตอน วังทอง - เข็กน้อย กม.267+100 ด้านซ้ายทาง

บริเวณ ก่อนถึงโรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง

เจ้าหน้าที่ หมวดทางหลวงแก่งโสภา ตำรวจ สภ.แก่งโสภา

ดำเนินการตัดต้นไม้เปิดเส้นทาง และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง

การจราจรผ่านได้ตามปกติ

Read more: ประชาสัมพันธ์

2018  แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) Phitsanulok Highway Maintenance District Office 2 Department of Highways (DOH)   globbersthemes joomla templates