background
logotype
image1 image2 image3

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

การปฏิบัติงานของ หมวดทางหลวง และ หน่วยงานในสังกัด

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2561

#สายด่วนกรมทางหลวง 1586

Read more: ประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติงานของ หมวดทางหลวง และ หน่วยงานในสังกัด

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ประจำวันที่ 15. มิถุนายน 2561

#สายด่วนกรมทางหลวง 1586

Read more: ประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติงานของ หมวดทางหลวง และ หน่วยงานในสังกัด

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2561

#สายด่วนกรมทางหลวง 1586

Read more: ประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. 

นายสุพจน์ ศิริลักษณ์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)(ฝ่ายปฏิบัติการ)

พร้อมด้วย นายปริทัศน์ โพธิ์ดง หัวหน้าหมวดทางหลวงแก่งโสภา

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน (After Action Review : AAR)

การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2561 กับกรมควบคุมมลพิษ

โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ

ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

Read more: ประชาสัมพันธ์

2018  แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) Phitsanulok Highway Maintenance District Office 2 Department of Highways (DOH)   globbersthemes joomla templates