background
logotype
image1 image2 image3

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

การปฏิบัติงานของ หมวดทางหลวง และหน่วยงานในสังกัด

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561

#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา #กรมทางหลวง

 #ปี54ถึงปี63เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

 และ #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Read more: ประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติงานของ หมวดทางหลวง และหน่วยงานในสังกัด

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ประจำวันที่ 24 เมษายน 2561

#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา #กรมทางหลวง

 #ปี54ถึงปี63เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

 และ #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Read more: ประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

พร้อมข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ ในสังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 5(พิษณุโลก)

เข้าร่วมกิจกรรม “ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2561”

สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัว ขอพร

นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5(พิษณุโลก),

ข้าราชการบำนาญ และ คณะผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2561

ณ สำนักงานทางหลวงที่ 5(พิษณุโลก) เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ไทย

Read more: ประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติงานของ หมวดทางหลวง และหน่วยงานในสังกัด

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ประจำวันที่ 23 เมษายน 2561

#ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา #กรมทางหลวง 

#ปี54ถึงปี63เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

 และ #สายด่วนกรมทางหลวง1586

Read more: ประชาสัมพันธ์

2018  แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) Phitsanulok Highway Maintenance District Office 2 Department of Highways (DOH)   globbersthemes joomla templates