background
logotype
image1 image2 image3

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

การปฏิบัติงานของ หมวดทางหลวง และ หน่วยงานในสังกัด

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ประจำวันที่ 7 กันยายน 2561
#สายด่วนกรมทางหลวง 1586 
#พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์2560 
#เรารักกรมทางหลวง

Read more: ประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติงานของ หมวดทางหลวง และ หน่วยงานในสังกัด

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ประจำวันที่ 6 กันยายน 2561
#สายด่วนกรมทางหลวง 1586 
#พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์2560 
#เรารักกรมทางหลวง

Read more: ประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 นายเจษดา บุญรอด

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง) มอบหมายให้ นางกัญญารัตน์ ทองสุข

หมวดทางหลวงวังทอง และ นายทรงศักดิ์ ทองสุข หมวดทางหลวงบ้านป่า

เข้าร่วมกับผู้ใหญ่บ้านเสือลากหาง ชี้แจงเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ทางหลวง และ

แจ้งประชาชนที่มีร้านค้า, ติดป้ายรุกล้ำเขตทางหลวง ทล.12 ตอน ร้องโพธิ์ - วังทอง

ระหว่าง กม.244+000 - กม.244+700(ชุมชนตลาดบ้านเสือลากหาง) และ

ในวันเสาร์ที่ 8 ก.ย.2561 หมวดฯ ร่วมกับผู้นำชุมชน ร้านค้าจัดระเบียบป้าย และ ร้านค้าต่างๆ

พร้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าว ได้แจ้งเตือนข้อกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งวาง

หรือกองสิ่งใดๆ ร้านค้า เจ้าของป้ายที่รุกล้ำ เขตทางหลวง ทล.12 ตอน ร้องโพธิ์ - วังทอง

ระหว่าง กม.240+500 - กม.244+000 ให้ทำการรื้อภายในวันที่ 13 ก.ย.2561

เพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ.ทางหลวง เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนสอง

ข้างทางหลวง และอำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง..
# 1586 สายด่วนกรมทางหลวง
# พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ 2560

Read more: ประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติงานของ หมวดทางหลวง และ หน่วยงานในสังกัด

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ประจำวันที่ 5 กันยายน 2561
#สายด่วนกรมทางหลวง 1586 
#พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์2560 
#เรารักกรมทางหลวง

Read more: ประชาสัมพันธ์

2018  แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) Phitsanulok Highway Maintenance District Office 2 Department of Highways (DOH)   globbersthemes joomla templates