Division Director

     

 

     นายศักดิ์ชัย ขำเจริญ

 ผู้อำนวยการกองการพัสดุ

Main Menu

webboard ถามตอบ


กองการพัสดุ, Powered by Joomla!
ข่าวชาวพัสดุ


หนังสือเวียน กองการพัสดุ ที่ กพ.2/1944 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แจ้งเวียน

สรุปปัญญาถาม-ตอบ การฝึกอบรมหลักสูตร "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ"

คลิกดาวน์โหลด


- สรุปขั้นตอนการคำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่นี่

- หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างเพื่อขอจดทะเบียนเของกรมทางหลวง กรกฎาคม 2559

   1. งานก่อสร้างสะพาน        คลิกดาวน์โหลด

   2. งานก่อสร้างทาง           คลิกดาวน์โหลด            

   3. งานบำรุงทาง              คลิกดาวน์โหลด

   4. งานก่อสร้างชั้นพิเศษ   คลิกดาวน์โหลด

- หนังสือสำนักมาตรฐานและประเมินผล ที่ สฐ.1/4 ลงวันที่ 4 มกราคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมความ

   เข้าใจ   การพิจารณาสิทธิในการเสนอราคาผู้รับเหมางานก่อสร้างและบำรุงทาง

    คลิกดาวน์โหลด


                         ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ

เล่ม 1 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 17 กระบวนงาน

            1. ข้อตกลงคุณธรรม  ดาวน์โหลด 

            2. ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด

            3. การจัดซื้อโดยใช้บัญชีนวัตกรรมไทย ดาวน์โหลด

            4. วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ดาวน์โหลด

            5. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด

            6. วิธีสอบราคา ดาวน์โหลด

            7. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลด

            8. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

            9. จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดาวน์โหลด

           10.จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลด

           11.จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

           12.จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดาวน์โหลด

           13. จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ ดาวน์โหลด

           14. จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลด

           15. จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด

           16. การอุทธรณ์ ดาวน์โหลด

           17. การร้องเรียน ดาวน์โหลด

เล่ม 2 การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุ จำนวน 14 กระบวนงาน

           18. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ/จ้างทั่วไป ดาวน์โหลด

           19. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญางานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลด

           20. การขยายอายุสัญญา การงดหรือลดค่าปรับงานซื้อ/จ้างทั่วไป ดาวน์โหลด

           21. การขยายอายุสัญญา การงดหรือลดค่าปรับงานก่อสร้าง ดาวน์โหลด

           22. การบอกเลิกสัญญางานซื้อ/จ้างทั่วไป ดาวน์โหลด

           23. การบอกเลิกสัญญางานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลด

           24. การลงโทษผู้ทิ้งงาน ดาวน์โหลด

           25. การรับพัสดุ ดาวน์โหลด

           26. การตรวจสอบพัสดุประจำปี ดาวน์โหลด

           27. การจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการขายทอดตลาด ดาวน์โหลด

           28. การจำหน่ายพัสดุเป็นสูญ ดาวน์โหลด

           29. การจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ดาวน์โหลด

           30. การจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการแปรสภาพหรือทำลาย ดาวน์โหลด

           31. การจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการแลกเปลี่ยน ดาวน์โหลด

    หมายเหตุ  หากมีข้อเสนอแนะ คำแนะนำประการใดโปรดแจ้งกองการพัสดุทราบทางระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อดำเนินการปรับปรุง แก้ไขให้มี

ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 

  1. ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม  ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3 วันทำการของทางราชการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
 

พิธีมอบรางวัล "เพชรพัสดุ" พ.ศ.2559

thai clock

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาทองวันนี้

แบบสำรวจความคิดเห็น

แบบสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจเว็ปไซต์กองการพัสดุ
 

Vinaora Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้319
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้520
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1661
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3180
mod_vvisit_counterเดือนนี้5610
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว12203
mod_vvisit_counterทุก ๆ วัน175594

We have: 15 guests online
Your IP: 103.55.140.164
 , 
Today: Dec 13, 2017
กองการพัสดุ, Powered by Joomla!