ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
91 23/07/2563 ถึง 11/08/2563 พนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
92 22/07/2563 ถึง 07/08/2563 ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 3
93 02/07/2563 ถึง 15/07/2563 ตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร
94 15/06/2563 ถึง 26/06/2563 สำนักก่อสร้างสะพาน รับสมัครพนักงานราชการ ตำเเหน่งพนักงานโยธา จำนวน 9 อัตรา สำนักก่อสร้างสะพาน
95 21/05/2563 ถึง 27/05/2563 ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
96 19/05/2563 ถึง 25/05/2563 ตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
97 19/05/2563 ถึง 25/05/2563 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป พนักงานธุรการ และพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่
98 07/05/2563 ถึง 14/05/2563 สำนักงานทางหลวงที่16 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา สำนักงานทางหลวงที่ 16
99 01/05/2563 ถึง 18/05/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
100 01/05/2563 ถึง 15/05/2566 สำนักงานทางหลวงที่3(สกลนคร) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการปี 2563 แขวงทางหลวงนครพนม
101 30/04/2563 ถึง 15/05/2563 ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักก่อสร้างทางที่ 2
102 30/04/2563 ถึง 08/05/2563 ตำแหน่ง พนักงานโยธา, พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และพนักงานบริการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
103 30/04/2563 ถึง 08/05/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 11
104 28/04/2563 ถึง 14/05/2563 ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานบริการ และพนักงานธุรการ สำนักสำรวจและออกแบบ
105 28/04/2563 ถึง 14/05/2563 ประกาศเปิดสอบพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.