ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
46 23/02/2564 ถึง 12/03/2564 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สำนักก่อสร้างทางที่ 2
47 23/02/2564 ถึง 08/03/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในตำแหน่ง พนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงที่ 12
48 19/02/2564 ถึง 19/02/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานบริการ และตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
49 16/02/2564 ถึง 16/02/2564 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักก่อสร้างทางที่ 1
50 07/02/2564 ถึง 07/02/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ2564 สำนักงานทางหลวงที่ 3
51 04/02/2564 ถึง 31/03/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ และ พนักงานโยธา และประกาศเลื่อนการสอบ สำนักงานทางหลวงที่ 16
52 03/02/2564 ถึง 17/02/2564 ตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
53 02/02/2564 ถึง 15/02/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนิติกร สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
54 02/02/2564 ถึง 17/02/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานธุรการ, พนักงานโยธา, พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 4
55 01/02/2564 ถึง 17/02/2564 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และ พนักงานบริการ สำนักงานเลขานุการกรม
56 21/01/2564 ถึง 28/01/2564 พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
57 20/01/2564 ถึง 20/01/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สำนักก่อสร้างทางที่ 1
58 28/12/2563 ถึง 26/02/2564 เลื่อนการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานธุรการ พนักงานโยธา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 4
59 28/12/2563 ถึง 26/02/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานธุรการ พนักงานโยธา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 4
60 25/12/2563 ถึง 30/09/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.