ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
76 26/08/2563 ถึง 04/09/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 12
77 21/08/2563 ถึง 10/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจสอบภายใน
78 19/08/2563 ถึง 26/08/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สำนักงานทางหลวงที่ 12
79 17/08/2563 ถึง 21/09/2563 พนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
80 11/08/2563 ถึง 23/08/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการของแขวงทางหลวงมุกดาหาร สำนักงานทางหลวงที่ 3
81 07/08/2563 ถึง 14/08/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รอบการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เเละกำหนดวัน เวลา เเละสถานที่สอบ สำนักก่อสร้างสะพาน
82 04/08/2563 ถึง 28/08/2563 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่
83 04/08/2563 ถึง 28/08/2563 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ กองการเจ้าหน้าที่
84 04/08/2563 ถึง 28/08/2563 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่
85 16/07/2563 ถึง 24/07/2563 ตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร
86 10/07/2563 ถึง 21/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานโยธา ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
87 02/07/2563 ถึง 31/07/2563 กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 1 สำนักแผนงาน
88 25/06/2563 ถึง 12/07/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รอบการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ สำนักก่อสร้างสะพาน
89 17/06/2563 ถึง 26/06/2563 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
90 10/06/2563 ถึง 19/07/2563 กำหนดวันประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.