ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
31 14/06/2564 ถึง 30/06/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นิติกร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงที่ 8
32 08/06/2564 ถึง 30/06/2565 พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักบริหารบำรุงทาง
33 02/06/2564 ถึง 16/06/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คนงาน แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
34 13/05/2564 ถึง 31/08/2564 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 17
35 13/05/2564 ถึง 30/09/2564 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 1 อัตรา และ พนักงานโยธา 2 อัตราและ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร 2 อัตรา ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
36 13/05/2564 ถึง 19/05/2564 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 11
37 13/05/2564 ถึง 20/05/2564 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
38 03/05/2564 ถึง 10/07/2564 เลื่อนการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 12
39 30/04/2564 ถึง 28/02/2565 ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สำนักงานทางหลวงที่ 15
40 29/04/2564 ถึง 06/05/2564 พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักสำรวจและออกแบบ
41 28/04/2564 ถึง 28/04/2564 พนักงานบริการ และพนักงานโยธา สำนักบริหารบำรุงทาง
42 27/04/2564 ถึง 06/08/2564 พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักบริหารบำรุงทาง
43 27/04/2564 ถึง 30/06/2564 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร สำนักงานทางหลวงที่ 1
44 26/04/2564 ถึง 03/05/2564 ตำแหน่ง พนักงานโยธา แขวงทางหลวงน่านที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
45 26/04/2564 ถึง 03/05/2564 ตำแหน่ง พนักงานโยธา แขวงทางหลวงพะเยา สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.