ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
46 23/04/2564 ถึง 23/04/2567 ตำแหน่งพนักงานบริการ และ ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
47 21/04/2564 ถึง 28/04/2564 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป และ พนักงานราชการทั่วไป (ผู้พิการ) สำนักงานทางหลวงที่ 5
48 21/04/2564 ถึง 31/05/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 13
49 20/04/2564 ถึง 20/07/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานเครื่องกล พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ นิติกร สำนักงานทางหลวงที่ 18
50 20/04/2564 ถึง 01/07/2564 ประกาศเลื่อนการสอบ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ สำนักงานทางหลวงที่ 16
51 20/04/2564 ถึง 20/05/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ศูนย์สร้างทางสงขลา
52 19/04/2564 ถึง 30/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1พนักงานราชการทั่วไป 2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
53 19/04/2564 ถึง 30/04/2564 พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักบริหารบำรุงทาง
54 19/04/2564 ถึง 31/05/2564 เลื่อนการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักมาตรฐานและประเมินผล
55 19/04/2564 ถึง 31/12/2564 เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ตำแหน่งนิติกร สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่
56 19/04/2564 ถึง 03/05/2564 พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักสำรวจและออกแบบ
57 19/04/2564 ถึง 30/10/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1พนักงานราชการทั่วไป 2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
58 19/04/2564 ถึง 31/12/2564 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
59 19/04/2564 ถึง 30/09/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานเครื่องกล พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานทางหลวงที่ 17
60 19/04/2564 ถึง 30/04/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นิติกร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงที่ 8
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.