ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กำหนดวันเวลา สถานที่ประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง นิติกร พนักงานเครื่องกล พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และ พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ลงวันที่ 30/06/2564

ประกาศกรมทางหลวง 

เรื่อง กำหนดวันเวลา สถานที่ประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง นิติกร พนักงานเครื่องกล พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร  และพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง กำหนดวันเวลา สถานที่ประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 353 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.