ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน ในตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
ลงวันที่ 13/07/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน ในตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร 31 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.