ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานโยธา 1 อัตรา
ลงวันที่ 30/07/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานโยธา 1 อัตรา

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานโยธา 1 อัตรา 73 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.