ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ช่องทางการติดต่อช่วง Work from Home
ลงวันที่ 13/08/2564
แจ้งปัญหาผ่านระบบ Helpdesk
http://helpdesk.doh.go.th/helpdesk
LINE - ictAgent

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.