กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (workD Platform)

ลงวันที่ 04/04/2566

            ระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (workD Platform) ระบบที่ใช้ติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานภาครัฐแบบรวมศูนย์บนแพลตฟอร์มเดียวกัน หรือ workD Platform ที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสนับสนุนการทำงานแบบ Hybrid Working แม้อยู่ต่างสถานที่กันก็สามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้

รายละเอียด Link
เข้าสู่ระบบ WorkD เข้าสู่ระบบ WorkD
แบบฟอร์มการขอใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมทางหลวง ขอรหัสผ่าน wokd
บริการ WorkD บริการ wokd

วิดีโออบรมการใช้งานระบบ workD สำหรับผู้ใช้งาน (User)

   - การเข้าใช้งานระบบ workD
   - การใช้งานระบบ workD Mail, workD Chat, workD Meet, workD Meet+link vdo workD
link vdo workD Mail,Chat ,meet
คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งาน wokd


'