ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อ หน่วยงาน
1 20/11/2561 ถึง 26/11/2561 ประกาศรับสมัคร พรก.โยธา สังกัด สทล.2 ลว.13 พ.ย.61 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
2 19/11/2561 ถึง 28/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่ายการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 12
3 15/11/2561 ถึง 31/12/2561 28 สิงหาคม 2561 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
4 12/11/2561 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนิติกร สำนักกฎหมาย
5 09/11/2561 ถึง 15/11/2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงที่ 12
6 05/11/2561 ถึง 30/04/2562 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป พนักงานโยธา พนักงานเครื่องกล และพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานทางหลวงที่ 9
7 05/11/2561 ถึง 17/12/2561 ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข สำนักงานแพทย์
8 05/11/2561 ถึง 06/11/2561 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 1
9 05/11/2561 ถึง 06/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนาครั้งที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 1
10 05/11/2561 ถึง 06/11/2561 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดวันและเวลาประเมินครั้งที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 1
11 05/11/2561 ถึง 06/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ สำนักงานทางหลวงที่ 1
12 05/11/2561 ถึง 06/11/2561 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 1
13 05/11/2561 ถึง 06/11/2561 ตำแหน่ง พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 4
14 05/11/2561 ถึง 06/11/2561 ตำแหน่ง พนักงานโยธา (ผู้พิการ) สำนักงานทางหลวงที่ 4
15 05/11/2561 ถึง 16/11/2561 ประกาศรับสมัคร พรก.โยธา สังกัด สทล.2 ลว.13 พ.ย.61 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358