ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 29/09/2565 ถึง 29/09/2565 นักจัดการงานทั่วไป สังกัด แขวงทางหลวงอุทัยธานี แขวงทางหลวงอุทัยธานี
2 29/09/2565 ถึง 30/11/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 16
3 29/09/2565 ถึง 21/10/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานทางหลวงที่ 18
4 28/09/2565 ถึง 28/10/2565 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
5 28/09/2565 ถึง 01/11/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่สูงกว่าตำแหน่งคนงาน (ตามวุฒิการศึกษา) แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
6 27/09/2565 ถึง 11/10/2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 12
7 24/09/2565 ถึง 30/09/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานทางหลวงที่ 18
8 21/09/2565 ถึง 31/10/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (พนักงานโยธา) สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
9 21/09/2565 ถึง 07/10/2565 ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรและตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
10 16/09/2565 ถึง 29/09/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 16
11 15/09/2565 ถึง 30/09/2565 ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
12 15/09/2565 ถึง 30/09/2565 ลูกจ้างชั่วคราวคนพิการ (รายวัน) แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
13 15/09/2565 ถึง 31/10/2565 วิศวกรโยธา,นายช่างโยธา,นายช่างสำรวจ,นายช่างเครื่องกล,นายช่างไฟฟ้า แขวงทางหลวงหนองคาย
14 14/09/2565 ถึง 30/09/2565 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สำนักงานทางหลวงที่ 18
15 13/09/2565 ถึง 31/10/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนดวันและสถานที่ประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ ศูนย์สร้างทางลําปาง
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.