ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 03/07/2563 ถึง 14/07/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่2 ตำแหน่ง พนักงานบริการ ศูนย์สร้างทางสงขลา
2 02/07/2563 ถึง 15/07/2563 ตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร
3 02/07/2563 ถึง 30/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมถรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่2 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
4 02/07/2563 ถึง 31/07/2563 กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 1 สำนักแผนงาน
5 02/07/2563 ถึง 31/07/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 1
6 01/07/2563 ถึง 15/07/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานบริการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
7 01/07/2563 ถึง 13/02/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (พนักงานโยธา) สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
8 26/06/2563 ถึง 03/07/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานโยธา และตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
9 25/06/2563 ถึง 12/07/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รอบการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ สำนักก่อสร้างสะพาน
10 25/06/2563 ถึง 31/07/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะครั้งที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 9
11 24/06/2563 ถึง 30/06/2563 ประกาศขึ้นบัญชีเเละยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำเเหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักก่อสร้างสะพาน
12 24/06/2563 ถึง 26/07/2564 ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
13 24/06/2563 ถึง 02/07/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศผลสอบผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานบริการ, ตำแหน่งพนักงานโยธา, ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
14 22/06/2563 ถึง 01/07/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
15 22/06/2563 ถึง 01/07/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 5
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358