ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 03/02/2566 ถึง 16/02/2566 พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และ พนักงานบริการ สำนักสำรวจและออกแบบ
2 01/02/2566 ถึง 12/02/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) สำนักก่อสร้างสะพาน
3 31/01/2566 ถึง 25/01/2568 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง พนักงานโยธา) สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
4 31/01/2566 ถึง 14/02/2566 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 12
5 30/01/2566 ถึง 06/02/2566 พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
6 30/01/2566 ถึง 07/02/2566 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ในตำแหน่ง พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 12
7 27/01/2566 ถึง 13/02/2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 5
8 20/01/2566 ถึง 20/01/2567 พนักงานโยธา สำนักบริหารบำรุงทาง สำนักบริหารบำรุงทาง
9 18/01/2566 ถึง 18/02/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถณะ ครั้งที่ 1 พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ในตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และ พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 1
10 18/01/2566 ถึง 30/06/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ พนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงที่ 17
11 17/01/2566 ถึง 31/01/2568 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร พนักงานธุรการ พนักงานโยธา และพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 9
12 16/01/2566 ถึง 31/03/2566 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
13 12/01/2566 ถึง 11/02/2566 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักก่อสร้างทางที่ 2
14 10/01/2566 ถึง 10/01/2567 พนักงานโยธา สำนักบริหารบำรุงทาง สำนักบริหารบำรุงทาง
15 28/12/2565 ถึง 31/12/2567 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.