ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 16/09/2564 ถึง 21/09/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 14
2 14/09/2564 ถึง 21/09/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ศูนย์สร้างทางสงขลา
3 09/09/2564 ถึง 19/09/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
4 30/08/2564 ถึง 30/09/2564 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานชับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 8
5 04/08/2564 ถึง 04/10/2564 ประกาศฯ การขึ้นและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจักจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นิติกร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงที่ 8
6 30/07/2564 ถึง 01/01/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานโยธา 1 อัตรา ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
7 27/07/2564 ถึง 27/07/2565 ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 8
8 22/07/2564 ถึง 30/09/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จำนวน 1 อัตรา ของแขวงทางหลวงบึงกาฬ สำนักงานทางหลวงที่ 3
9 19/07/2564 ถึง 31/05/2565 เลื่อนการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต.นิติกร สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่
10 13/07/2564 ถึง 13/08/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน ในตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 8
11 09/07/2564 ถึง 31/07/2564 ประกาศ เลื่อนการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 1
12 08/07/2564 ถึง 31/07/2564 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานทางหลวงที่ 1
13 02/07/2564 ถึง 16/07/2564 ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการปี2564 ครั้งที่3 จำนวน 1 อัตรา สำนักงานทางหลวงที่ 3
14 30/06/2564 ถึง 31/12/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา 1 อัตรา ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
15 30/06/2564 ถึง 30/07/2564 กำหนดวันเวลา สถานที่ประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง นิติกร พนักงานเครื่องกล พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และ พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานทางหลวงที่ 1
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358