ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อ หน่วยงาน
1 25/03/2563 ถึง 30/04/2563 เลื่อนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง พนักงานโยธา และตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักแผนงาน
2 25/03/2563 ถึง 10/04/2563 ขอเลื่อน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 17
3 20/03/2563 ถึง 20/03/2565 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 18
4 19/03/2563 ถึง 20/04/2563 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คนงานโยธา เพื่อปฏิบัติงาน ช่างเหล็ก ช่างไม้ ช่างปูน และช่างเชื่อมโลหะ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
5 19/03/2563 ถึง 10/04/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 17
6 19/03/2563 ถึง 30/04/2563 ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
7 18/03/2563 ถึง 16/04/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานโยธา และพนักงานบริการ สำนักแผนงาน
8 18/03/2563 ถึง 24/03/2563 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
9 16/03/2563 ถึง 31/10/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
10 12/03/2563 ถึง 01/03/2565 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 17
11 12/03/2563 ถึง 17/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
12 11/03/2563 ถึง 11/03/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 8
13 11/03/2563 ถึง 23/03/2563 ประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ี 4 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
14 11/03/2563 ถึง 31/03/2563 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเ้นพนักงานราชการ 1/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
15 09/03/2563 ถึง 31/03/2563 ตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักบริหารบำรุงทาง
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358