ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อ หน่วยงาน
1 06/12/2562 ถึง 31/12/2562 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ และ พนักงานธุรการ ศูนย์สร้างทางลําปาง
2 29/11/2562 ถึง 31/01/2562 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานโยธา แขวงทางหลวงหนองคาย
3 28/11/2562 ถึง 21/12/2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
4 28/11/2562 ถึง 11/12/2562 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานโยธา และตำแหน่งพนักงานเครื่องกล สำนักงานทางหลวงที่ 12
5 25/11/2562 ถึง 28/11/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานโยธา แขวงทางหลวงหนองคาย
6 20/11/2562 ถึง 13/11/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และ ตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 16
7 19/11/2562 ถึง 02/12/2562 ตำแหน่งพนักงานธุรการ กองการพัสดุ
8 18/11/2562 ถึง 22/11/2562 รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานโยธา แขวงทางหลวงหนองคาย
9 13/11/2562 ถึง 09/01/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
10 08/11/2562 ถึง 06/12/2562 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักก่อสร้างทางที่ 2
11 07/11/2562 ถึง 26/11/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 12
12 07/11/2562 ถึง 26/11/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 12
13 07/11/2562 ถึง 26/11/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 12
14 07/11/2562 ถึง 26/11/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 12
15 01/11/2562 ถึง 27/11/2562 ตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักมาตรฐานและประเมินผล
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358