ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อ หน่วยงาน
1 15/01/2563 ถึง 23/01/2563 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่ายการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 12
2 14/01/2563 ถึง 17/01/2563 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักก่อสร้างทางที่ 2
3 14/01/2563 ถึง 29/02/2563 ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานบริการ, พนักงานโยธา, พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และพนักงานขับและเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 18
4 13/01/2563 ถึง 31/01/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
5 09/01/2563 ถึง 30/01/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
6 09/01/2563 ถึง 30/01/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 090163 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
7 09/01/2563 ถึง 24/01/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 12
8 08/01/2563 ถึง 26/01/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
9 03/01/2563 ถึง 03/01/2564 พนักงานโยธา สำนักบริหารบำรุงทาง
10 27/12/2562 ถึง 24/01/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 17
11 25/12/2562 ถึง 10/01/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 8
12 21/12/2562 ถึง 04/01/2563 รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) แขวงทางหลวงปทุมธานี
13 19/12/2562 ถึง 26/12/2562 ตำแหน่งพนักงานธุรการ กองการพัสดุ
14 18/12/2562 ถึง 10/01/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) สทล.11 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
15 18/12/2562 ถึง 10/01/2563 ประกาศกรมทางหลวง ลงวันที่ี 28 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานทางหลวงที่ 11
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358