ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 24/09/2563 ถึง 06/10/2563 ตำแหน่ง พนักโยธา และตำแหน่ง พนักงานบริการ สำนักอำนวยความปลอดภัย
2 21/09/2563 ถึง 08/10/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 17
3 21/09/2563 ถึง 30/09/2563 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไปปี2563 ของสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) (ประจำแขวงมุกดาหาร) สำนักงานทางหลวงที่ 3
4 21/09/2563 ถึง 01/10/2563 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
5 18/09/2563 ถึง 22/09/2563 ประกาศขี้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานตรวจสอบภายใน
6 17/09/2563 ถึง 24/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 14
7 17/09/2563 ถึง 31/12/2563 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักงานทางหลวงที่ 18
8 17/09/2563 ถึง 22/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานธุรการ และ พนักงานบริการ สำนักงานทางหลวงที่ 11
9 16/09/2563 ถึง 02/04/2565 ประกาศ สำนักงานทางหลวงที่ 7 กรมทางหลวง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ พนักงานโยธา แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
10 14/09/2563 ถึง 12/10/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ทั่วไป และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่
11 10/09/2563 ถึง 16/09/2563 ประกาศขึ้นบัญชีเเละยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สำนักก่อสร้างสะพาน
12 09/09/2563 ถึง 25/09/2563 ตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
13 09/09/2563 ถึง 27/08/2565 ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ และ พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 16
14 08/09/2563 ถึง 16/09/2563 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง..พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร ตำแหน่ง..พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 12
15 08/09/2563 ถึง 16/09/2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 12
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358