กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

เอกสารการคัดเลือก อำนวยการ

ลงวันที่ 23/03/2566

เอกสารการคัดเลือกระดับ อำนวยการ

 

 

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
1. แบบแสดงข้อมูลบุคคล 826 Download
2. แบบแสดงผลสัมฤทธิ์ของงาน 699 Download
3. ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 640 Download
4. แบบรับรองประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย (เฉพาะผู้สมัครที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง หรือไม่เคยดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ) 676 Download
*ขั้นตอนการส่งเอกสารการสมัคร 671 Download
**ตัวอย่างแนวทางการกรอกเอกสาร 919 Download

'