กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

ลงวันที่ 20/03/2567

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 58 Download
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมทางหลวง พ.ศ.2566 36 Download
คำสั่งกรมทางหลวง เรื่องระบบสำหรับปฎิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 33 Download

'