ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สื่อป้องกันและปราบปรามทุจริต
ลงวันที่ 09/04/2561

สื่อการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

ดาวน์โหลด

แก้คอรัปชั่น...เริ่มต้นที่ใคร ?
คอรัปชั่นในมือเรา
ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นไม่ใช่เรื่องไกลตัว !!!
run through anti-corruption
HR Channel  Anti-Corruption
คู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358