ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สื่อป้องกันและต่อต้านทุจริต
ลงวันที่ 09/04/2561

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
Infographic มาตรฐานจริยธรรม 2562 261 Download
การส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองค์กร 254 Download
พัฒนาข้าราชการไทยให้พ้นคอร์รัปชัน 186 Download
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต 188 Download
ผู้บังคับใช้กฎหมายกับการกระทำผิด 221 Download
ครอบครัวคือจุดเริ่มต้น 261 Download
ตัวอย่างรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต 152 Download
คดีตัวอย่างการทุจริตภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. 158 Download
คดีตัวอย่างการรับสินบนหรือรับทรัพย์สิน 155 Download
รับสินบนงานเทศกาลหนัง 106 Download
ทุจริตกรุงไทย 109 Download
ทุจริตฮั้วประมูลปุ๋ยอินทรีย์ปลอม 103 Download
ที่ดินอัลไพน์ 114 Download
โปสเตอร์การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและส่วนรวม 107 Download
โปสเตอร์รูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง 110 Download
คดีไร่ส้ม 107 Download
เงินทอนวัด 106 Download
ซื่อสัตย์ สุจริต ตามรอยพ่อ 176 Download
คำอธิบายกฎหมายฮั้ว 535 Download
กรณีทุจริตโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน 145 Download
แผ่นพับหยุดคนโกงคนประเทศไทย 131 Download
ความรู้วินัยข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. 122 Download
รวมพระบรมราโชวาท รัชกาลที่ 9 156 Download
แผ่นพับการ์ตูนรณงค์ป้องกันทุจริต 115 Download
ไขปม 10 คดีทุจริต ภารกิจพิชิตโกง 172 Download
กรณีตัวอย่างการกระทำความผิดทางวินัย 160 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.