ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 01/02/2564 ถึง 05/02/2564 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักก่อสร้างทางที่ 1
2 28/01/2564 ถึง 18/02/2564 พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักสำรวจและออกแบบ
3 28/01/2564 ถึง 01/04/2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1.ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร 2 อัตรา ๒.ตำแหน่ง พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร ๑ อัตรา สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
4 27/01/2564 ถึง 11/02/2564 ตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
5 26/01/2564 ถึง 25/02/2564 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. พนักงานบริการ 1 อัตรา 2. พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร 1 อัตรา ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
6 26/01/2564 ถึง 28/02/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 9
7 14/01/2564 ถึง 29/01/2564 ตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
8 12/01/2564 ถึง 29/01/2564 ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
9 08/01/2564 ถึง 15/01/2564 ประกาศ เลื่อนการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 5
10 04/01/2564 ถึง 08/01/2564 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สำนักก่อสร้างทางที่ 1
11 29/12/2563 ถึง 22/01/2564 ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 5
12 25/12/2563 ถึง 30/12/2563 ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ปฏิบัติงานบัญชี แขวงทางหลวงหนองคาย
13 14/12/2563 ถึง 14/12/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ปฏิบัติงานบัญชี แขวงทางหลวงหนองคาย
14 09/12/2563 ถึง 30/12/2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
15 07/12/2563 ถึง 31/10/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358