ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 21/09/2563 ถึง 08/10/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 17
2 09/09/2563 ถึง 25/09/2563 ตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
3 27/08/2563 ถึง 14/09/2563 ตำแหน่ง พนักโยธา และตำแหน่ง พนักงานบริการ สำนักอำนวยความปลอดภัย
4 27/08/2563 ถึง 14/09/2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ และ พนักงานบริการ สำนักงานทางหลวงที่ 11
5 06/08/2563 ถึง 28/08/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 12
6 06/08/2563 ถึง 28/08/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 12
7 05/08/2563 ถึง 20/08/2563 ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจสอบภายใน
8 29/07/2563 ถึง 18/08/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สำนักงานทางหลวงที่ 12
9 23/07/2563 ถึง 11/08/2563 พนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
10 22/07/2563 ถึง 07/08/2563 ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 3
11 02/07/2563 ถึง 15/07/2563 ตำแหน่งพนักงานบริการ สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร
12 01/07/2563 ถึง 13/02/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (พนักงานโยธา) สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
13 16/06/2563 ถึง 31/08/2563 รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ สำนักงานทางหลวงที่ 18
14 15/06/2563 ถึง 26/06/2563 สำนักก่อสร้างสะพาน รับสมัครพนักงานราชการ ตำเเหน่งพนักงานโยธา จำนวน 9 อัตรา สำนักก่อสร้างสะพาน
15 22/05/2563 ถึง 12/06/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 9
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358