ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 02/07/2564 ถึง 16/07/2564 ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการปี2564 ครั้งที่3 จำนวน 1 อัตรา สำนักงานทางหลวงที่ 3
2 30/06/2564 ถึง 31/12/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา 1 อัตรา ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
3 29/06/2564 ถึง 30/09/2564 ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการ แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
4 24/06/2564 ถึง 09/07/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 8
5 02/06/2564 ถึง 16/06/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คนงาน แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
6 19/04/2564 ถึง 31/05/2564 เลื่อนการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักมาตรฐานและประเมินผล
7 16/04/2564 ถึง 16/05/2564 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักสำรวจและออกแบบ
8 16/04/2564 ถึง 31/12/2564 ประกาศขอเลื่อนการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ สำนักงานทางหลวงที่ 5
9 16/04/2564 ถึง 31/05/2564 ประกาศเลื่อนสอบพนักงานราชการ ปี 2564 ครั้งที่2 จำนวน 5 อัตรา สำนักงานทางหลวงที่ 3
10 05/04/2564 ถึง 27/04/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักมาตรฐานและประเมินผล
11 31/03/2564 ถึง 23/04/2564 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักสำรวจและออกแบบ
12 31/03/2564 ถึง 07/04/2564 ตำแหน่งนิติกร กองการเจ้าหน้าที่
13 30/03/2564 ถึง 24/04/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
14 29/03/2564 ถึง 09/04/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานโยธา และ นิติกร สำนักงานทางหลวงที่ 16
15 29/03/2564 ถึง 09/04/2564 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ใน ตำแหน่ง นิติกร , พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ , พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และ พนักงานพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358