ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรับสมัคร
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 27/09/2565 ถึง 11/10/2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 12
2 21/09/2565 ถึง 07/10/2565 ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรและตำแหน่งพนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
3 15/09/2565 ถึง 30/09/2565 ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
4 15/09/2565 ถึง 30/09/2565 ลูกจ้างชั่วคราวคนพิการ (รายวัน) แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
5 14/09/2565 ถึง 30/09/2565 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สำนักงานทางหลวงที่ 18
6 06/09/2565 ถึง 31/10/2565 รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานโยธาและตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
7 06/09/2565 ถึง 30/09/2565 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง แขวงทางหลวงหนองคาย
8 02/09/2565 ถึง 30/09/2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (พนักงานโยธา) สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
9 18/08/2565 ถึง 01/12/2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 5
10 15/08/2565 ถึง 30/09/2565 ประกาศศูนย์สร้างทางลำปาง รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา ศูนย์สร้างทางลําปาง
11 08/06/2565 ถึง 08/10/2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานโยธา สำนักงานทางหลวงที่ 8
12 08/03/2565 ถึง 30/09/2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.