ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 02/06/2564 ถึง 16/06/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คนงาน แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
2 19/04/2564 ถึง 31/05/2564 เลื่อนการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักมาตรฐานและประเมินผล
3 16/04/2564 ถึง 16/05/2564 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักสำรวจและออกแบบ
4 16/04/2564 ถึง 31/12/2564 ประกาศขอเลื่อนการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ สำนักงานทางหลวงที่ 5
5 16/04/2564 ถึง 31/05/2564 ประกาศเลื่อนสอบพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา ครั้งที่2 ปี 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 3
6 05/04/2564 ถึง 27/04/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักมาตรฐานและประเมินผล
7 31/03/2564 ถึง 23/04/2564 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักสำรวจและออกแบบ
8 31/03/2564 ถึง 07/04/2564 ตำแหน่งนิติกร กองการเจ้าหน้าที่
9 30/03/2564 ถึง 24/04/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
10 29/03/2564 ถึง 09/04/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ พนักงานโยธา และ นิติกร สำนักงานทางหลวงที่ 16
11 29/03/2564 ถึง 09/04/2564 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ใน ตำแหน่ง นิติกร , พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ , พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และ พนักงานพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
12 26/03/2564 ถึง 09/04/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานเครื่องกล พนักงานคอมพิวเตอร์ และนิติกร แขวงทางหลวงปัตตานี
13 26/03/2564 ถึง 09/04/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์สร้างทางสงขลา
14 25/03/2564 ถึง 09/04/2564 พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักบริหารบำรุงทาง
15 25/03/2564 ถึง 09/04/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร,พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,พนักงานไฟฟ้าและสื่อสารและพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 11
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358