กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรับสมัคร
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง หน่วยงาน
1 25/09/2566 ถึง 20/10/2566 พนักงานบริการ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
2 04/09/2566 ถึง 12/10/2566 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
3 31/05/2566 ถึง 31/05/2567 พนักงานโยธา สำนักบริหารบำรุงทาง สำนักบริหารบำรุงทาง
4 26/05/2566 ถึง 26/05/2569 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
5 25/11/2565 ถึง 25/11/2566 พนักงานโยธา สำนักบริหารบำรุงทาง